Znajdź lek

Gencjana 0,5% roztwór wodny

Działanie

Barwnik o właściwościach antyseptycznych. Działa głównie na bakterie Gram-dodatnie oraz niektóre chorobotwórcze grzyby, zwłaszcza drożdżaki. Antyseptyczne działanie barwnika wynika z hamowania przebiegu glikolizy w komórkach drobnoustrojów, hamowania replikacji ich DNA oraz hamowania aktywności mitochondriów i zwiększa się wraz ze wzrostem pH środowiska. Preparat działa ściągająco i osuszająco.

Wskazania

Środek antyseptyczny do odkażania powierzchownych uszkodzeń naskórka, błon śluzowych i skóry, do stosowania w ropnych zakażeniach skóry i błon śluzowych, niektórych grzybicach i drożdżycach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Porfiria.

Środki ostrożności

Nie stosować do oczu, na rany ziarninujące lub wrzodziejące zmiany w obrębie twarzy.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Długotrwałe i częste stosowanie, zwłaszcza u dzieci, może spowodować podrażnienia lub owrzodzenia skóry lub błon śluzowych mających bezpośredni kontakt z preparatem. Po zastosowaniu preparatu u dzieci w przypadkach pleśniawek błony śluzowej jamy ustnej, odnotowano przypadki wystąpienia zaburzenia akcji oddechowej, związanej z silnym podrażnieniem śluzówek górnych dróg oddechowych.

Interakcje

Zakwaszenie lub koloidalny uwodniony krzemian glinu (bentonit, podobnie jak obecność ropy lub wydzielin) osłabiają działanie antyseptyczne.

Dawkowanie

Zewnętrznie na skórę, miejscowo.

Uwagi

Pharmindex