Znajdź lek

Glucardiamid

Spis treści

Działanie

Preparat wzmacniający i poprawiający samopoczucie o synergicznym działaniu składników. Niketamid pobudza bezpośrednio o.u.n. poprzez stymulację śródmózgowia i ośrodka naczynioruchowego, a także pobudza ośrodek opuszkowo-oddechowy w rdzeniu przedłużonym. Nie działa pobudzająco na czynności psychiczne. Powoduje wrażliwość ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i w mniejszym stopniu częstość oddechów, a także w minimalnym stopniu powoduje zwężenie naczyń obwodowych. Nie wpływa bezpośrednio na naczynia obwodowe, lecz zwiększając częstość uderzeń serca, podwyższa rzut minutowy serca i powoduje podwyższenie ciśnienia krwi zwłaszcza w stanach hipotensji. Po podaniu doustnym szybko się wchłania, ulega szybkiej dystrybucji. Wydalany jest z moczem. T0,5 wynosi 20-35 min. Glukoza magazynowana jest w wątrobie i w mięśniach pod postacią glikogenu, który stanowi źródło energii dla organizmu.

Wskazania

Stany przewlekłego osłabienia i zmęczenia. Stany dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tachykardia i ciężkie zaburzenia rytmu serca. Niestabilna dusznica bolesna. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.