Znajdź lek

Glycophos

Działanie

Produkt pośredni w metabolizmie tłuszczów, uzupełniający niedobory fosforanów. Proces uzupełniania zachodzi na drodze hydrolizy glicerolofosforanu przy stężeniu >0,7 mmol/l (12-15 mmol/dobę). Glicerolofosforan podawany dożylnie nie jest wychwytywany przez tkanki, jest wydalany w postaci metabolitów oraz w postaci nie zmienionej z moczem. pH roztworu wynosi 7,4. Osmolalność - 2760 mosmol/kg wody.

Wskazania

Uzupełnienie zapotrzebowania na fosforany w trakcie żywienia pozajelitowego u dorosłych i niemowląt.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Odwodnienie, hipernatremia, hiperfosfatemia, ciężka niewydolność nerek, wstrząs.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Należy regularnie kontrolować stężenie fosforanów we krwi u wszystkich pacjentów, którym podaje się preparat.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Zapotrzebowanie na fosfor u kobiet w okresie ciąży jest nieco większe w porównaniu do kobiet niebędących w okresie ciąży.

Działania niepożądane

Nie zgłoszono działań niepożądanych wynikających ze stosowania glicerofosforanu. Brak jest danych farmakologicznych dotyczących niemowląt, jednak w przypadku stosowania zalecanych dawek nie powinno dojść do hiperfosfatemii.

Interakcje

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami, jednak w trakcie równoczesnego podawania węglowodanów można stwierdzić średniego stopnia spadek stężenia fosforanów we krwi.

Dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie indywidualne. Dorośli: zalecana dawka dobowa fosforanów wynosi 10-20 mmol (10-20 ml preparatu dodanego do wykazujących zgodność roztworu infuzyjnego lub mieszaniny). Niemowlęta: zalecana dawka dobowa fosforanów wynosi 1,0-1,5 mmol/kg mc./dobę. Preparatu nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Pharmindex