Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Glycophos

Spis treści

Reklama

Glycophos - skład

1 ml konc. do sporz. roztw. do inf. zawiera 216 mg glicerofosforanu sodu w postaci 306,1 mg glicerofosforanu sodu uwodnionego.1 ml konc. do sporz. roztw. do inf. zawiera 1 mmol fosforu i 2 mmol sodu.

Reklama

Glycophos - działanie

Produkt pośredni w metabolizmie tłuszczów, uzupełniający niedobory fosforanów. Proces uzupełniania zachodzi na drodze hydrolizy glicerofosforanu przy stężeniu >0,7 mmol/l (12-15 mmol/dobę). pH roztworu wynosi 7,4. Osmolalność - 2760 mOsmol/kg wody.

Glycophos - wskazania

Uzupełnienie zapotrzebowania na fosforany w trakcie żywienia pozajelitowego u dorosłych i niemowląt.

Reklama

Glycophos - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Odwodnienie, hipernatremia, hiperfosfatemia, ciężka niewydolność nerek, wstrząs.

Reklama

Glycophos - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Należy regularnie kontrolować stężenie fosforanów we krwi u wszystkich pacjentów, którym podaje się preparat. Preparatu nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej.

Reklama

Glycophos - ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Zapotrzebowanie na fosfor u kobiet w okresie ciąży jest nieco większe w porównaniu do kobiet niebędących w okresie ciąży.

Reklama

Glycophos - efekty uboczne

Nie zgłoszono działań niepożądanych wynikających ze stosowania glicerofosforanu. Brak jest danych farmakologicznych dotyczących niemowląt, jednak w przypadku stosowania zalecanych dawek nie powinno dojść do hiperfosfatemii.

Glycophos - interakcje

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami, jednak w trakcie równoczesnego podawania węglowodanów można stwierdzić średniego stopnia spadek stężenia fosforanów we krwi.

Glycophos - dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie indywidualne. Dorośli: zalecana dawka dobowa fosforanów wynosi 10-20 mmol (10-20 ml preparatu dodanego do roztworu do infuzji lub mieszaniny odżywczej, której zgodność potwierdzono. Niemowlęta: zalecana dawka dobowa fosforanów wynosi 1,0-1,5 mmol/kg mc./dobę. Sposób podania. Preparatu nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej. Czas trwania infuzji nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Glycophos - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Cernevit
Dipeptiven
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma
Peditrace

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!