Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Gyno-Pevaryl

Spis treści

Reklama

Gyno-Pevaryl - skład

1 globulka dopochwowa zawiera 50 mg lub 150 mg azotanu ekonazolu.

Reklama

Gyno-Pevaryl - działanie

Pochodna imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na bakterie Gram-dodatnie. Ekonazol działa uszkadzając błony komórkowe. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych. Prawdopodobnie miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony. U ludzi lek słabo wchłania się po podaniu dopochwowym lub miejscowym. Maksymalne stężenie leku i (lub) jego metabolitów, wynoszące 15 ng/ml lub 65 ng/ml w osoczu lub surowicy, obserwowano w ciągu 1-2 dni po podaniu globulek zawierających 50 lub 150 mg azotanu ekonazolu . Wchłonięciu ulegało 5-7% podanej dawki. Lek i (lub) jego metabolity w krążeniu ogólnym są silnie związane z białkami surowicy (>98%). Ekonazol podlega w dużym stopniu przemianom metabolicznym, obejmującym utlenianie, deaminację i (lub) O-dealkilację. Metabolity wydalane są zarówno z moczem, jak i z kałem.

Reklama

Gyno-Pevaryl - wskazania

Grzybica sromu i pochwy.

Reklama

Gyno-Pevaryl - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Reklama

Gyno-Pevaryl - ostrzeżenia

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania leku u dzieci i młodzieży do 16 rż. oraz u pacjentek powyżej 65 lat. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z krążkiem dopochwowym lub prezerwatywą lateksową ze względu na możliwość zmniejszenia skuteczności środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy. Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy poinformować o możliwej ich inaktywacji przez leki dopochwowe stosowane miejscowo. Preparatu nie należy kojarzyć z innym, stosowanym zewnętrznie lub wewnętrznie leczeniem narządów płciowych. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia nasilonych objawów podrażnienia lub uczulenia. U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.

Reklama

Gyno-Pevaryl - ciąża

Nie należy stosować w I trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. W II i III trymestrze ciąży można stosować, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Stosując preparat u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność. Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność.

Reklama

Gyno-Pevaryl - efekty uboczne

Rzadko: rumień. Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry, ból, podrażnienie i obrzęk w miejscu podania. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, wysypka, uczucie pieczenia sromu i pochwy.

Gyno-Pevaryl - interakcje

Lek hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczoną dostępność ogólnoustrojową po podaniu dopochwowym jest mało prawdopodobne wystąpienie interakcji mających znaczenie kliniczne. U pacjentek stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia ekonazolem i kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). Należy unikać kontaktu globulek z produktami lateksowymi, takimi jak systemy terapeutyczne dopochwowe lub prezerwatywy, gdyż składniki globulek mogą uszkadzać lateks. Pacjentki stosujące plemnikobójcze produkty antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji plemnikobójczych produktów antykoncepcyjnych przez produkty lecznicze dopochwowe stosowane miejscowo.

Gyno-Pevaryl - dawkowanie

Dopochwowo. Globulki 0,05 g: 1 globulka na dobę przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować przez cały zalecony czas, także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią. Globulki 0,15 g: 1 globulka na dobę, na noc, przez 3 kolejne dni. W razie nawrotu choroby lub pozytywnego wyniku posiewu tydzień po zakończeniu leczenia, kurację należy ponowić. Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem globulki. Sposób podania. Globulkę należy wprowadzać głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji półleżącej, raz w ciągu doby, przed spoczynkiem nocnym.

Gyno-Pevaryl - uwagi


Podobne leki
Clotrimazolum GSK
Gynalgin - ulotka, skutki uboczne tabletek dopochwowych
Gyno-Femidazol
Gynoxin

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!