Halidor

Spis treści

Halidor - Skład

1 tabl. zawiera 100 mg fumaranu bencyklanu.

Halidor - Działanie

Lek, przez blokowanie kanałów wapniowych i zwojów współczulnych, działa spazmolitycznie na mięśnie gładkie naczyń obwodowych i mózgowych oraz tętnic wieńcowych. Zmniejsza agregację płytek krwi oraz działa spazmolitycznie w błonie mięśniowej trzewi (układ pokarmowy, moczowo-płciowy, oddechowy). W pewnym stopniu przyspiesza czynność serca. Wykazuje także niewielkie działanie uspokajające. Preparat dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. C<sub>max</sub> w osoczu osiąga w ciągu 2-8 h. Ze względu na metabolizm pierwszego przejścia w wątrobie, dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 25-35%. Około 30-40% wiąże się z białkami osocza, 30% z krwinkami czerwonymi, 10% z płytkami krwi, a 20% tworzy frakcję wolną. Większość dawki wydala się z moczem, głównie w postaci metabolitów, a tylko 2-3% w postaci niezmienionej. T<sub>0,5</sub> wynosi 6-10 h.

Reklama

Halidor - Wskazania

Leczenie objawowe miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych.

Halidor - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność oddechowa. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Niewyrównana niewydolność serca, ostry zawał serca, blok przedsionkowo-komorowy. Padaczka lub skłonność do drgawek. Ostatnio przebyty udar mózgu. Uraz mózgu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ciąża i okres karmienia piersią (przeciwwskazanie względne).

Halidor - Ostrzeżenia

W przypadku przewlekłego stosowania zaleca się regularne badania laboratoryjne (raz na dwa miesiące).

Halidor - Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w I trymestrze ciąży. Podanie leku kobietom w okresie karmienia piersią wymaga starannego rozważenia korzyści i ryzyka.

Halidor - Efekty uboczne

Rzadko: przemijające splątanie. Bardzo rzadko: ogniskowe objawy ze strony o.u.n.. Częstość nieznana: niepokój ruchowy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia chodu, drżenie, senność, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, tachyarytmia przedsionkowa lub komorowa (głównie, gdy stosuje się jednocześnie inne leki o działaniu proarytmogennym), suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle żołądka, uczucie pełności, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała, przemijające zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, zmniejszenie liczby białych krwinek. Istotne przedawkowanie może powodować napady drgawkowe toniczno-kloniczne.

Halidor - Interakcje

Bencyklan nasila działanie leków znieczulających i sedatywnych. W przypadku łącznego stosowania z sympatykomimetykami może dojść do tachykardii przedsionkowej lub komorowej, z lekami wywołującymi hipokalemię i chinidyną może dojść do addycyjnego działania proarytmogennego, z glikozydami naparstnicy istnieje ryzyko przedawkowania naparstnicy. Kojarzenie z lekami beta-adrenolitycznymi wymaga zmiany ich dawkowania, ze względu na przeciwstawne działanie chronotropowe. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu z lekami powodującymi (jako działanie niepożądane) drgawki oraz lekami blokującymi kanały wapniowe i innymi lekami hipotensyjnymi (nasilenie działania). Stosowanie łącznie z aspiryną może powodować nasilenie hamowania agregacji płytek.

Halidor - Dawkowanie

Doustnie: 2 razy na dobę po 200 mg (2 tabl.).

Halidor - Uwagi

Na początku leczenia prowadzenie pojazdów i wykonywanie czynności związanych ze zwiększonym ryzykiem wypadków wymaga szczególnej ostrożności.

Pharmindex
<-- popup -->