To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Human Albumin

Spis treści

Reklama

Human Albumin - skład

100 ml preparatu zawiera 20,0 g albumin osocza ludzkiego.

Reklama

Human Albumin - działanie

Roztwór albuminy został wyprodukowany z puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku HBsAG, anty-HCV oraz anty-HIV. Wyniki badań nosicielstwa były ujemne. Roztwór albuminy jest wolny od drobnoustrojów i wirusów, nie zawiera substancji pyrogennych i toksycznych. Albuminy biorą udział przede wszystkim w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi, stanowią rezerwę białkową organizmu a także uczestniczą w transporcie m.in. kwasów tłuszczowych,i barwników żółciowych, niektórych leków. Roztwór a 20% albuminy 4-krotnie wyższe właściwości osmotyczne i onkotyczne od osocza ludzkiego. T0,5 wynosi kilka dni. Ze względu na niską masę cząsteczkową stanowią tę pulę białek, która stosunkowo łatwo może przekraczać próg nerkowy (np. podczas wysiłku).

Human Albumin - wskazania

20% albuminy stosuje się przede wszystkim w celu uzupełnienia niedoborów białkowych, rzadziej w hipowolemi w połączeniu z krystaloidami. Ostra/przewlekła niewydolność wątroby - w przeciążeniu płynami w celu pobudzenia diurezy (stosować razem z lekami moczopędnymi), oparzenia - jeśli wystąpił niedobór stosować po 24 h., wodobrzusze - jeśli po nakłuciu wystąpiła hipotensja, wstrząs niekrwotoczny jeżeli ilość białka całkowitego w osoczu jest niższa niż 5,2g/dL, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych jeżeli ilość białka całkowitego jest niższa niż 5,2g/dL, utrata białka w nefropatii i enteropatii- w przeciążeniu krążenia w celu wymuszenia diurezy ( stosować razem z lekami moczopędnymi), wymiana osocza/dializa - w celu utrzymania ciśnienia krwi, choroba hemolityczna noworodków - w celu związania pośredniej bilirubiny podczas transfuzji wymiennej.

Reklama

Human Albumin - przeciwwskazania

Podawanie 20% roztworu albuminy jest przeciwwskazane u chorych odwodnionych, zanim nie uzupełni się objętości krwi krążącej roztworami krystaloidów. Należy ją wstrzykiwać ostrożnie chorym, u których można oczekiwać przeciążenia krążęnia. Nadciśnienie, niewydolność krążenia.

Reklama

Human Albumin - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania preparatu u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Doświadczenie kliniczne z albuminą sugeruje jednak, że nie wywiera ona żadnego szkodliwego działania na przebieg ciąży lub na płód i noworodka.

Reklama

Human Albumin - efekty uboczne

Rzadko podwyższenie temperatury ciała, dreszcze, reakcje alergiczne - rumień, pokrzywka, wyjątkowo wstrząs anafilaktyczny.

Reklama

Human Albumin - dawkowanie

Dożylnie: dawkowanie indywidualne, zależne od stanu chorego, zapotrzebowania na albuminy; zazwyczaj w powolnym wlewie do 40-50 g/dobę. Dawkę albuminy oblicza się tak, aby osiągnąć w osoczu poziom białka równy lub wyższy od 5,2 g/dL. Dzieci - maksymalnie 1,0 g/kg m.c./dobę. Preparat nie zawiera środków konserwujących i łatwo może ulec zakażeniu. Nadaje sie do przetoczenia jedynie w ciągu 4 h od momentu nakłucia butelki. Roztworu albuminy nie wolno podawać łącznie z innymi lekami.

Human Albumin - uwagi

Przetoczona albumina nie wyrównuje jej przewlekłego niedoboru i nie powinna być stosowana w długotrwałym leczeniu.


Podobne leki
6% Dekstran 70 000
10% Dekstran 40 000 Fresenius
Human Albumin 20% Behring
6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!