Znajdź lek

Human Albumin

Spis treści

Działanie

Roztwór albuminy został wyprodukowany z puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku HBsAG, anty-HCV oraz anty-HIV. Wyniki badań nosicielstwa były ujemne. Roztwór albuminy jest wolny od drobnoustrojów i wirusów, nie zawiera substancji pyrogennych i toksycznych. Albuminy biorą udział przede wszystkim w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi, stanowią rezerwę białkową organizmu a także uczestniczą w transporcie m.in. kwasów tłuszczowych,i barwników żółciowych, niektórych leków. Roztwór a 20% albuminy 4-krotnie wyższe właściwości osmotyczne i onkotyczne od osocza ludzkiego. T0,5 wynosi kilka dni. Ze względu na niską masę cząsteczkową stanowią tę pulę białek, która stosunkowo łatwo może przekraczać próg nerkowy (np. podczas wysiłku).

Wskazania

20% albuminy stosuje się przede wszystkim w celu uzupełnienia niedoborów białkowych, rzadziej w hipowolemi w połączeniu z krystaloidami. Ostra/przewlekła niewydolność wątroby - w przeciążeniu płynami w celu pobudzenia diurezy (stosować razem z lekami moczopędnymi), oparzenia - jeśli wystąpił niedobór stosować po 24 h., wodobrzusze - jeśli po nakłuciu wystąpiła hipotensja, wstrząs niekrwotoczny jeżeli ilość białka całkowitego w osoczu jest niższa niż 5,2g/dL, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych jeżeli ilość białka całkowitego jest niższa niż 5,2g/dL, utrata białka w nefropatii i enteropatii- w przeciążeniu krążenia w celu wymuszenia diurezy ( stosować razem z lekami moczopędnymi), wymiana osocza/dializa - w celu utrzymania ciśnienia krwi, choroba hemolityczna noworodków - w celu związania pośredniej bilirubiny podczas transfuzji wymiennej.

Przeciwwskazania

Podawanie 20% roztworu albuminy jest przeciwwskazane u chorych odwodnionych, zanim nie uzupełni się objętości krwi krążącej roztworami krystaloidów. Należy ją wstrzykiwać ostrożnie chorym, u których można oczekiwać przeciążenia krążęnia. Nadciśnienie, niewydolność krążenia.