Increlex

Reklama

Działanie

Mekasermina jest ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 (rhIGF-1) uzyskanym za pomocą technologii rekombinacji DNA. Sekwencja aminokwasów leku jest identyczna z sekwencją ludzkiego endogennego IGF-1. Endogenny ludzki IGF-1 stymuluje wzrost i metabolizm chrząstek nasadowych, działa mitogennie, powoduje wzrost narządów (podczas leczenia szczurów z niedoborem IGF-1 za pomocą rhIGF-1 uzyskano wzrost ciała i narządów). Ponadto IGF-1 hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie i pobudza obwodowe zużycie glukozy. Hamuje wydzielanie insuliny. Wpływa na przybieranie i utrzymanie masy kostnej oraz zwiększa gęstość kości. Biodostępność po podaniu osiąga ok. 100%. IGF-1 jest metabolizowany zarówno przez wątrobę jak i nerki. T0,5 IGF-1 po pojedynczym podskórnym podaniu 0,12 mg/kg u wynosi 5,8 h.

Wskazania

Długotrwałe leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu -1 (pierwotny IGFD). Ciężki pierwotny IGFD defininiowany jest jako: wskaźnik odchylenia standardowego wzrostu ≤-3,0 oraz podstawowe stężenie IGF-1 <2,5 percentyla dla płci i wieku oraz GH w granicach prawidłowych, niewystępowanie wtórnych postaci niedoboru IGF-1, takich jak niedożywienie, niedoczynność tarczycy lub przewlekłe leczenie farmakologicznymi dawkami steroidów przeciwzapalnych. Do grupy z ciężkim pierwotnym IGFD zalicza się pacjentów z mutacjami genu receptora GH, poreceptorowej drogi sygnałowej i uszkodzeniem genu IGF-1; nie występuje u nich niedobór GH i dlatego nie można oczekiwać u nich adekwatnej odpowiedzi na leczenie egzogennym GH. Zaleca się, aby rozpoznanie było potwierdzone testem wytwarzania IGF-1.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku lub substancje pomocnicze. Podejrzenie lub obecność czynnego procesu nowotworowego. Leku nie wolno podawać wcześniakom i noworodkom, ze względu na zawartość alkoholu benzylowego.

Środki ostrożności

Leku nie stosować dożylnie. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory dotyczące tarczycy lub stanu odżywienia. Lek nie jest substytutem leczenia GH. Lek nie powinien być stosowany do stymulacji wzrostu u pacjentów z zarośniętymi nasadami kości. Ponieważ może wywierać insulinopodobne działanie hipoglikemizujące, powinien być podawany krótko przed lub po posiłku lub przekąsce. Szczególnej uwagi wymagają małe dzieci, dzieci z hipoglikemią w wywiadzie i dzieci nieregularnie przyjmujące posiłki. Na początku leczenia, szczególnie do czasu ustalenia dobrze tolerowanej dawki leku, w ciągu 2-3 h po podaniu dawki pacjenci powinni unikać wszelkich czynności wysokiego ryzyka. Jeśli pacjent z poważną hipoglikemią jest nieprzytomny lub z innego powodu nie może we właściwy sposób przyjmować posiłków, może być konieczne podawanie glukagonu w iniekcji. Pacjenci, u których kiedyś już wystąpiła hipoglikemia, powinni mieć dostęp do glukagonu. Podczas pierwszego zlecenia leku należy pouczyć pacjenta o objawach przedmiotowych i podmiotowych i leczeniu hipoglikemii, z uwzględnieniem iniekcji glukagonu. Przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest wykonanie badania echokardiograficznego u wszystkich pacjentów. Pacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram. U pacjentów, u których wystąpiły nieprawidłowości w zapisie echokardiograficznym lub objawy sercowo-naczyniowe powinno się regularnie wykonywać echokardiogram. Zaleca się badanie dna oka na początku i okresowo podczas leczenia oraz regularne badanie pod kątem przerostu tkanki limfatycznej. U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozy; należy przebadać pacjentów, którzy zaczeli utykać lub skarżą się na ból biodra lub kolana. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oznak choroby nowotworowej leczenie należy przerwać. Jeżeli przez rok brak jest odpowiedzi na leczenie, należy ponownie rozważyć jego zasadność. Lek zawiera alkohol benzylowy, który może powodować reakcje toksyczne i rzekomoanafilaktyczne u niemowląt i dzieci do 3 rż. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu/fiolka, stąd uznaje się że jest zasadniczo "wolny od sodu".

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania mekaserminy u kobiet w ciąży. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu ciążowego. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji w czasie leczenia. Lek nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest zdecydowanie niezbędny. Podczas leczenia preparatem karmienie piersią nie jest zalecane.

Działania niepożądane

Bardzo często: hipoglikemia, ból głowy, zapalenie ucha środkowego, wymioty, ból nadbrzusza, ból stawów, ból kończyn, przerost i zasinienie w miejscu wkłucia. Często: drgawki hipoglikemiczne, hiperglikemia, drgawki, zawroty głowy, drżenia, obrzęk plamki oka, niedosłuch, ból ucha, wysięk w uchu środkowym, szmery sercowe, częstoskurcz, zespół bezdechu śródsennego, przerost migdału gardłowego, przerost migdałków, chrapanie, ból brzucha, przerost skóry, nieprawidłowa konsystencja włosa, skolioza, ból mięśni, znamię malanocytowe, ginekomastia, ból w miejscu iniekcji, reakcja w miejscu iniekcji, krwiak, rumień, stwardnienie, krwawienie lub podrażnienie w miejscu iniekcji, założenie tympanostomii. Niezbyt często: przerost serca, przerost komór, niedomykalność zastawki dwudzielnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, wysypka w miejscu iniekcji, obrzęk w miejscu iniekcji, przerost tkanki tłuszczowej. Rzadko: łagodne ciśnienie śródczaszkowe. Częstość nieznana: ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, pokrzywka uogólniona, obrzęk naczynioruchowy, duszność), miejscowe reakcje alergiczne w miejscu iniekcji (świąd, pokrzywka), łysienie.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. U pacjentów z cukrzycą może być konieczne zmniejszenie dawek insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Dawkowanie

Podskórnie. Leczenie preparatem powinno być prowadzone przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z zaburzeniami wzrostu. Dzieci >2 lat i młodzież. Dawka powinna być dobrana indywidualnie. Dawka początkowa wynosi 0,04 mg/kg mc. 2 razy na dobę w iniekcji podskórnej. Jeśli nie występują poważne objawy niepożądane, po co najmniej tygodniu dawka może być stopniowo zwiększana o 0,04 mg/kg mc. do dawki maksymalnej 0,12 mg/kg mc. podawanej 2 razy na dobę. Dawki >0,12 mg/kg podawane 2 razy na dobę nie były oceniane u dzieci z ciężkim pierwotnym IGFD. Jeżeli zalecana dawka nie jest tolerowana przez pacjenta, należy rozważyć leczenie mniejszą dawką. Efekt terapeutyczny powinien być oceniany na podstawie szybkości wzrostu. Najmniejsza dawka związana z istotnym przyspieszeniem wzrastania dla jednego pacjenta wynosi 0,04 mg/kg mc. 2 razy na dobę. Jeżeli przez rok nie uzyskano odpowiedzi na leczenie, kontynuację terapii należy ponownie rozważyć.
Lek należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym krótko przed lub po posiłku lub przekąsce. W przypadku wystąpienia hipoglikemii należy zmniejszyć dawkę leku. Stosowanie preparatu należy przerwać, jeżeli pacjent z jakiegokolwiek powodu nie może przyjmować pokarmów. Dawka mekaserminy nie może być zwiększana w celu uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek. Przy każdej kolejnej iniekcji należy zmieniać miejsce podania.

Reklama

Uwagi

Hipoglikemia, będąca działaniem niepożądanym preparatu, może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex