Intralipid

Spis treści

Intralipid - Skład

1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H<sub>2</sub>O, 350 mOsm/kg H<sub>2</sub>O, 310 mOsm/kg H<sub>2</sub>O; pH wynosi ok. 8.

Intralipid - Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. Dostarcza długołańcuchowych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych do uzyskiwania energii metabolicznej i budowy błon komórkowych.

Reklama

Intralipid - Wskazania

Źródło energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego oraz u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, u których nie można utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych w surowicy po podaniu doustnym.

Intralipid - Przeciwskazania

Ostry wstrząs, ciężka hiperlipidemia, zespół hemofagocytarny, ciężka niewydolność wątroby. Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi lub orzeszków ziemnych (konieczne testy nadwrażliwości).

Intralipid - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzonym metabolizmem tłuszczów np.: w niewydolności nerek, niewyrównanej cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzonej czynności wątroby, nadczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznicy - konieczne monitorowanie stężenia triglicerydów w osoczu. Ostrożnie stosować u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz u pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia płucnego.

Intralipid - Ciąża

Nie odnotowano działań niepożądanych podczas stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią.

Intralipid - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: podwyższenie temperatury ciała, drżenia mięśniowe, dreszcze, nudności lub wymioty. Rzadziej obserwowano: ból głowy, uczucie zmęczenia, reakcje anafilaktyczne, niedociśnienie/nadciśnienie, ból brzucha, bóle mięśniowo-stawowe, przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, małopłytkowość, hemoliza, retikulocytoliza, priapizm, pokrzywka, swędzenie. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, niewydolnością nerek lub zakażeniami może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczami" (hiperlipidemia, gorączka, nacieczenie tłuszczami i zaburzenia czynności różnych narządów, śpiączka). Ostre przeciążenie może prowadzić do kwasicy zwłaszcza gdy nie podano węglowodanów.

Intralipid - Interakcje

Preparat hamuje działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny. Heparyna może przejściowo zwiększać lipolizę i powodować przejściowy spadek zdolności oczyszczania osocza z triglicerydów. Insulina może wchodzić w interakcje z lipazą.

Intralipid - Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g triglicerydów/kg mc. (preparat może pokrywać do 70% zapotrzebowania energetycznego), maksymalna szybkość wlewu dla preparatów 10%, 20% wynosi 500 ml/5 h, dla preparatu 30% - 333 ml/5 h. W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoboru niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 4-8% energii pozabiałkowej powinno być podane w postaci preparatu; gdy przyczyną niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych jest stres - ilość preparatu może wymagać zwiększenia.<br>Noworodki i niemowlęta (preparaty 10% i 20%): 0,5-4 g triglicerydów/kg mc./dobę; maksymalna szybkość wlewu: 0,17 g triglicerydów/kg mc./h.<br>Wcześniaki i noworodki z niską masą urodzeniową (preparaty 10% i 20%): początkowo 0,5-1 g/kg mc./dobę, następnie dawkę należy zwiększać stopniowo o 0,5-1 g/kg mc./dobę aż do osiągnięcia dawki 2 g/kg mc./dobę, podawać we wlewie ciągłym przez 24 h. Maksymalna dawka 4,0 g/kg mc./dobę wymaga bardzo uważnej kontroli stężenia triglicerydów we krwi, czynności wątroby i gazometrii.

Intralipid - Uwagi

U noworodków (zwłaszcza u wcześniaków) oraz podczas długotrwałego podawania preparatu należy kontrolować liczbę płytek krwi, stężenie triglicerydów w surowicy krwi oraz wykonywać próby czynnościowe wątroby. U pacjentów dorosłych, którzy otrzymywali preparat dłużej niż jeden tydzień, należy wykonać próbę opalizacji osocza, u pacjentów podejrzanych o upośledzoną tolerancję tłuszczu należy wykonywać pomiar stężenia triglicerydów w surowicy.

Pharmindex
<-- popup -->