Intralipid

Reklama

Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. Dostarcza długołańcuchowych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych do uzyskiwania energii metabolicznej i budowy błon komórkowych.

Wskazania

Źródło energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego oraz u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, u których nie można utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych w surowicy po podaniu doustnym.

Przeciwwskazania

Ostry wstrząs, ciężka hiperlipidemia, zespół hemofagocytarny, ciężka niewydolność wątroby. Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi lub orzeszków ziemnych (konieczne testy nadwrażliwości).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzonym metabolizmem tłuszczów np.: w niewydolności nerek, niewyrównanej cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzonej czynności wątroby, nadczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznicy - konieczne monitorowanie stężenia triglicerydów w osoczu. Ostrożnie stosować u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz u pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia płucnego.

Ciąża i laktacja

Nie odnotowano działań niepożądanych podczas stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: podwyższenie temperatury ciała, drżenia mięśniowe, dreszcze, nudności lub wymioty. Rzadziej obserwowano: ból głowy, uczucie zmęczenia, reakcje anafilaktyczne, niedociśnienie/nadciśnienie, ból brzucha, bóle mięśniowo-stawowe, przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, małopłytkowość, hemoliza, retikulocytoliza, priapizm, pokrzywka, swędzenie. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, niewydolnością nerek lub zakażeniami może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczami" (hiperlipidemia, gorączka, nacieczenie tłuszczami i zaburzenia czynności różnych narządów, śpiączka). Ostre przeciążenie może prowadzić do kwasicy zwłaszcza gdy nie podano węglowodanów.

Interakcje

Preparat hamuje działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny. Heparyna może przejściowo zwiększać lipolizę i powodować przejściowy spadek zdolności oczyszczania osocza z triglicerydów. Insulina może wchodzić w interakcje z lipazą.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g triglicerydów/kg mc. (preparat może pokrywać do 70% zapotrzebowania energetycznego), maksymalna szybkość wlewu dla preparatów 10%, 20% wynosi 500 ml/5 h, dla preparatu 30% - 333 ml/5 h. W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoboru niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 4-8% energii pozabiałkowej powinno być podane w postaci preparatu; gdy przyczyną niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych jest stres - ilość preparatu może wymagać zwiększenia.
Noworodki i niemowlęta (preparaty 10% i 20%): 0,5-4 g triglicerydów/kg mc./dobę; maksymalna szybkość wlewu: 0,17 g triglicerydów/kg mc./h.
Wcześniaki i noworodki z niską masą urodzeniową (preparaty 10% i 20%): początkowo 0,5-1 g/kg mc./dobę, następnie dawkę należy zwiększać stopniowo o 0,5-1 g/kg mc./dobę aż do osiągnięcia dawki 2 g/kg mc./dobę, podawać we wlewie ciągłym przez 24 h. Maksymalna dawka 4,0 g/kg mc./dobę wymaga bardzo uważnej kontroli stężenia triglicerydów we krwi, czynności wątroby i gazometrii.

Reklama

Uwagi

U noworodków (zwłaszcza u wcześniaków) oraz podczas długotrwałego podawania preparatu należy kontrolować liczbę płytek krwi, stężenie triglicerydów w surowicy krwi oraz wykonywać próby czynnościowe wątroby. U pacjentów dorosłych, którzy otrzymywali preparat dłużej niż jeden tydzień, należy wykonać próbę opalizacji osocza, u pacjentów podejrzanych o upośledzoną tolerancję tłuszczu należy wykonywać pomiar stężenia triglicerydów w surowicy.

Pharmindex