Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Jumex

Spis treści

Reklama

Jumex - skład

1 tabl. zawiera 5 mg chlorowodorku selegiliny. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Jumex - działanie

Selektywny i nieodwracalny inhibitor MAO-B. Hamuje wychwyt zwrotny dopaminy w presynaptycznych receptorach dopaminergicznych. Selegilina hamując MAO-B, zwiększa stężenie dopaminy, a podawana razem z lewodopą zwiększa aktywność dopaminergiczną w prążkowiu. Po podaniu doustnym lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko metabolizowany. Główne metabolity to: metamfetamina (T05 - 20,5 h), amfetamina (T0,5- 17,7 h) oraz N-demetyloselegilina (T0,5 - 2 h). Wydalany jest głównie z moczem.

Reklama

Jumex - wskazania

Leczenie choroby Parkinsona i objawowego parkinsonizmu: w monoterapii we wczesnym okresie choroby w celu opóźnienia wprowadzenia lewodopy oraz w skojarzeniu z lewodopą (z obwodowym inhibitorem dekarboksylazy lub bez inhibitora). Stosowanie selegiliny w ciężkich przypadkach choroby Parkinsona może zmniejszyć nasilenie objawów.

Reklama

Jumex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na selegilinę lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (wenlafaksyna), sympatykomimetyków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów MAO (np.linezolid), opioidów (petydyna). Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Przy stosowaniu leku z lewodopą należy uwzględnić przeciwwskazania do stosowania lewodopy.

Reklama

Jumex - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, ciężką postacią dławicy piersiowej, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, psychozą, wrzodami trawiennymi w wywiadzie. Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych inhibitorami MAO i poddanych zabiegowi w znieczuleniu ogólnym. Istnieje zwiększone ryzyko odpowiedzi hipotensyjnej w przypadku jednoczesnego stosowania leku i lewodopy u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dodanie selegiliny do stosowanej lewodopy może nie być korzystne dla pacjentów, którzy wykazują zmienną, niezależną od dawki, odpowiedź na leczenie. Zachować ostrożność w przypadku stosowania selegiliny z innymi lekami i substancjami działającymi na o.u.n - należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Jumex - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Jumex - efekty uboczne

Lek stosowany w monoterapii jest na ogół dobrze tolerowany. W monoterapii mogą wystąpić często: bóle i zawroty głowy, nudności, bradykardia, nieznaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Niezbyt często: łagodne przejściowe zaburzenia snu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, tachykardia, zmiany nastroju. Rzadko: reakcje skórne, niedociśnienie ortostatyczne. Częstość nieznana: zatrzymanie moczu, wzmożona aktywność seksualna. W leczeniu skojarzonym z lewodopą, mogą nasilić się działania niepożądane związane z jej podawaniem (niepokój ruchowy, hiperkineza, ruchy mimowolne, pobudzenie, splątanie, omamy, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia rytmu serca) - w przypadku leczenia skojarzonego z selegiliną dawkę lewodopy można zmniejszyć o ok. 30%.

Jumex - interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie selegiliny z: sympatykomimetykami, petydyną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Fluoksetyny nie należy stosować przed upływem 14 dni od zakończenia leczenia selegiliną. Po odstawieniu fluoksetyny leczenie selegiliną można rozpocząć po upływie 5 tyg. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku i inhibitorów MAO ze względu na ryzyko nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, a środków antykoncepcyjnych ze względu na zwielokrotnienie biodostępności selegiliny. Przy stosowaniu selegiliny z lekami o wąskim zakresie terapeutycznym (np. naparstnicy i/lub leków przeciwzakrzepowych) zachować ostrożność i dokładne monitorowanie. Podczas terapii selegiliną i nieselektywnymi inhibitorami MAO lub inhibitorem MAO-A (np. moklebemid) należy unikać potraw z dużą zawartością tyraminy (dojrzewające sery, produkty zawierające drożdże).

Jumex - dawkowanie

Doustnie. Dorośli w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą: 5-10 mg w jednej dawce dobowej lub w 2 dawkach podzielonych podawanych rano i wczesnym popołudniem. Podczas jednoczesnego stosowania selegiliny i lewodopy możliwe jest zmniejszenie dawki lewodopy (średnio o 30%). Nie stosować dawki większej niż 10 mg na dobę. Brak danych dotyczących dostosowania dawki u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby i nerek.

Jumex - uwagi

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu w przypadku wystąpienia zawrotów głowy podczas leczenia selegiliną.


Podobne leki
Segan
Selerin
Selgres
Apo-Selin

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!