Znajdź lek

Jumex

Spis treści

Działanie

Selektywny i nieodwracalny inhibitor MAO-B. Hamuje wychwyt zwrotny dopaminy w presynaptycznych receptorach dopaminergicznych. Selegilina hamując MAO-B, zwiększa stężenie dopaminy, a podawana razem z lewodopą zwiększa aktywność dopaminergiczną w prążkowiu. Po podaniu doustnym lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko metabolizowany. Główne metabolity to: metamfetamina (T05 - 20,5 h), amfetamina (T0,5- 17,7 h) oraz N-demetyloselegilina (T0,5 - 2 h). Wydalany jest głównie z moczem.

Wskazania

Leczenie choroby Parkinsona i objawowego parkinsonizmu: w monoterapii we wczesnym okresie choroby w celu opóźnienia wprowadzenia lewodopy oraz w skojarzeniu z lewodopą (z obwodowym inhibitorem dekarboksylazy lub bez inhibitora). Stosowanie selegiliny w ciężkich przypadkach choroby Parkinsona może zmniejszyć nasilenie objawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na selegilinę lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (wenlafaksyna), sympatykomimetyków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów MAO (np.linezolid), opioidów (petydyna). Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Przy stosowaniu leku z lewodopą należy uwzględnić przeciwwskazania do stosowania lewodopy.