Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Kalium gluconicum Polfarmex

Spis treści

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - skład

5 ml syropu zawiera 1,56 g glukonianu potasu (260 mg potasu). Preparat zawiera sacharozę.

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - działanie

Preparat potasu. Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym, wpływającym na prawidłowe utrzymanie gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Jest niezbędny do syntezy białek, bierze także udział w metabolizmie węglowodanów. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Glukonian potasu jest dobrze wchłanianą solą potasu, nie obciążającą organizmu dodatkową ilością chlorków, co ma istotne znaczenie u pacjentów z kwasicą metaboliczną lub hiperchloremią. Wchłanianie potasu zachodzi w przewodzie pokarmowym. Biodostępność potasu z syropu wynosi 85%. Wydalany jest głównie przez nerki (90%) oraz z kałem (10%).

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - wskazania

Niedobór potasu i hipokaliemia w wyniku nadmiernej utraty potasu przez nerki: zespół Barttera, stany chorobowe przebiegające ze wzmożonym wytwarzaniem kortykoidów nadnerczowych (szczególnie zespół Cushinga, spowodowany rakiem nadnerczy lub ektopową sekrecją ACTH, hiperaldosteronizm), stosowanie środków moczopędnych (tiazydy, furosemid, kwas etakrynowy), hipomagnezemia, diureza osmotyczna i choroby cewek nerkowych (kwasica cewkowa typu I i II, zespół Fanconiego), hiperaldosteronizm rzekomy, stosowanie wysokich dawek antybiotyków typu karbenicyliny, stosowanie amfoterycyny. Niedobór potasu i hipokaliemia wskutek nadmiernej utraty potasu przez przewód pokarmowy: biegunka, nadmierne przyjmowanie leków przeczyszczających, wymioty oraz niedobory potasu w wyniku niedostatecznego poboru potasu z pokarmem (głodzenie lub leczenie wlewami dożylnymi bez potasu), chorzy z mukowiscydozą.

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na potas. Hiperkaliemia oraz stany chorobowe zwiększające ryzyko hiperkaliemii: ostry skąpomocz, szczególnie u chorych z ostrą niewydolnością nerek, ostra pierwotna niewydolność nadnerczy, stosowanie glikozydów naparstnicy przy współistniejącym bloku przedsionkowo-komorowym II i III stopnia.

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedokrwistością sierpowato-krwinkową, pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko hiperkaliemii) oraz pacjentów z cukrzycą. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów naparstnicowanych oraz z chorobami serca; w przypadku konieczności podania potasu pacjentom z niemiarowością, stosującym glikozydy naparstnicy, należy szczegółowo kontrolować poziom potasu w osoczu. W przypadku intensywnej terapii kortykosteroidami należy, oprócz dużej ilości potasu, koniecznie ograniczyć ilość sodu podawanego w diecie. Przy współistniejącej hipomagnezemii należy wcześniej wyrównać niedobór magnezu, aby zahamować wydalanie potasu przez nerki. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltozy. Preparat zawiera żółcień chinolinową i czerwień koszenilową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - ciąża

Brak badań i doniesień dotyczących szkodliwego działania preparatu w ciąży. Preparat stosować w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Należy zachować ostrożność stosując preparat podczas karmienia piersią.

Reklama

Kalium gluconicum Polfarmex - efekty uboczne

Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit: brak łaknienia, nudności, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty.

Kalium gluconicum Polfarmex - interakcje

Inhibitory ACE, NLPZ, leki β-adrenolityczne, diuretyki oszczędzające potas (spironolakton, triamteren, amilorid), heparyna stosowane łącznie z preparatem mogą prowadzić do hiperkaliemii, zwłaszcza przy współistniejącej niewydolności nerek. Ponadto stosowanie potasu z NLPZ zwiększa ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Kalium gluconicum Polfarmex - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zwykle dawka początkowa wynosi 4-8 łyżeczek do herbaty, następnie 2-4 łyżeczki do herbaty w 2-3 dawkach na dobę. Dzieci: 2-3 lata - 1 łyżeczka do herbaty 2 razy na dobę; 4-14 lat - 1 łyżeczka 2-3 razy na dobę; 15-18 lat - 1-2 łyżeczki do herbaty 2-3 razy na dobę. U pacjentów z niewydolnością nerek należy rozważyć konieczność zmniejszenia dawki potasu. Dawkę preparatu rozcieńczyć niewielką ilością wody, przyjmować pod koniec posiłku.

Kalium gluconicum Polfarmex - uwagi

Podczas stosowania preparatu należy okresowo kontrolować stężenie potasu w surowicy, EKG oraz czynność nerek, a u pacjentów z niewydolnością nerek lub kory nadnerczy, cukrzycą, z rozległym zniszczeniem tkanek (np. rozległym oparzeniem) i ostrym odwodnieniem zaleca się częstszą kontrolę poziomu potasu we krwi.


Podobne leki
Kalium effervescens bezcukrowy
Kalium effervescens
Kalipoz prolongatum
Kalium Polfarmex

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!