Ketac™ Bond/Aplicap™

Reklama

Działanie

Tradycyjny, szybkowiążący szkło-jonomerowy materiał podkładowy, przeznaczony do ręcznego mieszania lub w kapsułkach. Chemiczne łączenie materiału ze szkliwem i zębiną umożliwia oszczędne opracowanie ubytku. Materiał uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do stosowania jako podkład pod wypełnienia kompozytowe i amalgamatowe; do poszerzonego uszczelniania bruzd bez zastosowania techniki wytrawiania; do odbudowy zęba pod prace protetyczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić materiał na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex