Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap

Spis treści

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - skład

Zestaw wprowadzający Aplicap: 50 kapsułek, aplikator i aktywator Aplicap
Zestaw wprowadzający Maxicap: 50 kapsułek, aplikator i aktywator Maxicap
Ketac Cem Aplicap: 50 kapsułek
Ketac Cem Maxicap: 50 kapsułek

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - działanie

Szkło-jonomerowy cement do osadzania o żółtym, podobnym do zębiny zabarwieniu, konfekcjonowany w kapsułkach. Ilość materiału, jaką można uzyskać z jednej kapsułki wynosi co najmniej 0,07 ml.

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - wskazania

Cementowanie wkładów, nakładów, pojedynczych koron, śrub i ćwieków. Cementowanie pierścieni ortodontycznych. Jako podkład.

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - efekty uboczne

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - dawkowanie

Aby uzyskać optymalne połączenie, dokładnie oczyścić szkliwo, zębinę oraz powierzchnie metalowe; osuszyć powietrzem wolnym od wody i oleju; unikać ponownego zanieczyszczenia śliną. Kapsułkę zaktywować w zgniataczu Aplicap przez 2 sek. Materiał w kapsułce zmieszać w tradycyjnym mieszalniku o wysokiej częstotliwości (ok. 4300 obr./min.) lub mieszalniku rotacyjnym. Za pomocą aplikatora Aplicap nanieść cienką warstwę cementu na wew. ściany korony i kikut. W czasie aplikacji i wiązania chronić pole pracy przed dostępem wody i śliny. Następnie osadzić uzupełnienie. Czasy (praca w temp. 23st.C): aktywacja 2 sek., mieszanie w RotoMix 8 sek. (ewentualnie od 7 do 12 sek.), mieszanie w mieszalniku o wys. częstotliwości 10 sek. (ewentualnie od 8 do 15 sek.), czas pracy od pocz. mieszania 3 min., czas wiązania od pocz. mieszania 7 min. Wyższe temp. skracają czas pracy. Krótsze mieszanie wydłuża, dłuższe skraca czas pracy i wiązania materiału. Przekroczenie czasu pracy prowadzi do utraty adhezji do szkliwa i zębiny. Nadmiary usuwać odpowiednim narzędziem po upływie 7 min. od momentu rozpoczęcia mieszania.

Reklama

Ketac™ Cem Aplicap™/Maxicap - uwagi

Nie stosować cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi, np. przy osadzaniu wkładów lub na obnażoną miazgę. Przed pobraniem wycisku pokryć zębinę w pobliżu miazgi twardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner. Unikać przerw pomiędzy aktywacją, mieszaniem i aplikacją, gdyż rozpoczęte twardnienie materiału w kapsułce utrudni lub uniemożliwi aplikację. Unikać nadmiernego wypełniania korony (nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w szczelnie przylegających koronach może doprowadzić do podrażnienia miazgi).


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!