Ketac™ Cem Easymix

Reklama

Działanie

Szkło-jonomerowy cement do osadzania prac protetycznych przeznaczony do ręcznego mieszania (proszek w granulkach). Gwarantuje łatwe mieszanie. Wykazuje adhezję do tkanek twardych zęba, wydziela jony fluoru.

Wskazania

Osadzanie metalowych, metalowo-porcelanowych lub licowanych kompozytem wkładów, nakładów, koron i mostów. Osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z materiałów kompozytowych lub porcelany pod warunkiem, że wymienione materiały nadają się do tradycyjnego cementowania. Osadzanie ćwieków i śrub pod warunkiem, że nadają się do tradycyjnego cementowania. Cementowanie pierścieni ortodontycznych. Jako podkład.

Działania niepożądane

Zastosowanie cementu o zbyt rzadkiej konsystencji (przy niedostatecznej ilości proszku) może spowodować powstanie objawów zaplenia miazgi. Unikać nadmiernego wypełniania korony. Nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w szczelnie przylegających koronach może doprowadzić do podrażnienia miazgi.
U osób wrażliwych może wystąpić reakcja alergiczna, a w nielicznych przypadkach podrażnienie miazgi.

Dawkowanie

Aby uzyskać optymalne połączenie, dokładnie oczyścić szkliwo, zębinę oraz powierzchnie metalowe; osuszyć powietrzem wolnym od wody i oleju; unikać ponownego zanieczyszczenia śliną. Sporządzony zgodnie z instrukcją producenta cement nanieść cienką warstwą na wewnętrzne ścianki korony i kikut. Następnie osadzić uzupełnienie. Czasy (w temp. 23st.C i 50% względnej wilgotności powietrza): mieszanie 30 sek., czas pracy od momentu rozpoczęcia mieszania 3 min. 10 sek., wiązanie od początku mieszania 7 min. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas pracy. Większa ilość proszku również skraca czas pracy. Przekroczenie czasu pracy prowadzi do utraty adhezji do szkliwa i zębiny. Nadmiary usuwać nakładaczem i/lub zgłębnikiem po upływie 7 min. od momentu rozpoczęcia mieszania.

Reklama

Uwagi

Nie stosować cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi, np. przy osadzaniu wkładów lub na obnażoną miazgę. Przed pobraniem wycisku pokryć zębinę w pobliżu miazgi twardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex