Ketac™ Silver/Aplicap

Reklama

Działanie

Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień wzmocniony srebrem, przeznaczony do mieszania ręcznego lub w kapsułkach. Chemiczne łączenie ze szkliwem i zębiną umożliwia oszczędne opracowanie ubytku i uzyskanie szczelności brzeżnej wypełnienia. Materiał może być stosowany bez podkładu, uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim. Wypełnienia można wypolerować do niewielkiego połysku, nie ulegają korozji.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do podkładów pod wypełnienia z amalgamatu; odbudowy zęba pod prace protetyczne; wypełnień jednopowierzchniowych i ubytków przyszyjkowych, gdy względy estetyczne mają drugorzędne znaczenie; wypełnień w zębach mlecznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić preparat na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex