Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Kriomax C - dwutlenek węgla medyczny

Działanie

Bezbarwny, bezwonny, niepalny i nie podtrzymujący palenia gaz. Dwutlenek węgla jako źródło zimna znajduje zastosowanie w uzyskaniu jednego z efektów krioterapii - kriostymulacji. Za jego pośrednictwem uzyskuje się natychmiastowe ochłodzenia skóry i tkanek głębiej położonych poprzez ściśle dozowaną aplikację zimna. Dozowana aplikacja zimnej pary wywołuje miejscowe znieczulenie, działanie przeciwzapalne, obniżenie napięcia mięśni, zmniejszenie obrzęków. Zwiększa to m.in. zakres ruchomości chłodzonych stawów i powoduje wzrost siły mięśniowej. Kriostymulacja za pośrednictwem CO2 nie powoduje destrukcji komórek. Ze względu na brak kontaktu z formą ciekłą gazu, zarówno w trakcie montażu butli do aparatu, jak i w trakcie pracy, dwutlenek węgla zastosowany jako kriogen w zabiegach krioterapii jest gazem bezpiecznym w aplikowaniu, przechowywaniu i transporcie.

Wskazania

Zewnętrznie w krioterapii, kriostymulacji, jako zabieg fizykoterapeutyczny do miejscowego ochłodzenia skóry i tkanek położonych głębiej poprzez dozowaną aplikacje zimnej pary tak aby wywołać miejscowe działanie przeciwzapalne, znieczulenie, obniżenie napięcia mięśni, zmniejszenie obrzęków.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do zabiegu krioterapii: kriofibrynogemia, krioglobulinemia, agammaglobulinemia, hemaglobulinuria napadowa, ropno-zgorzelinowe zmiany na skórze, neuropatie układu współczulnego, choroby o.u.n., niedoczynność tarczycy, znaczna niedokrwistość, wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, nietolerancja zimna, zaawansowana miażdżyca, choroba nowotworowa, zespół Prinzmetala, obecność miejscowych odmrożeń, uszkodzenia skóry.

Ciąża i laktacja

Brak bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania krioterapii w ciąży.

Działania niepożądane

Może wystąpić subiektywne odczuwanie bólu związane z percepcją zimna. Zbyt intensywne oziębienie tkanek może wywołać ich martwicę, zwłaszcza w okolicach szczególnie wrażliwych na działanie zimna (oczy, usta, uszy, obszary z uszkodzoną warstwą naskórka). Przedłużone stosowanie metody lub jej stosowanie na dużą powierzchnię może wpływać na obniżenie temperatury ciała.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Należy ściśle przestrzegać długości trwania zabiegu. Pojedynczy zabieg nie powinien przekraczać 3 min. Suma zabiegów przeprowadzanych na różnych miejscach ciała pacjenta nie powinna przekraczać 12 min przy jednorazowej aplikacji. Efekt obniżenia temperatury tkanki, po właściwie przeprowadzonym zabiegu kriostymulacji, utrzymuje się w tkance pacjenta 2-3 godziny, dlatego następny zabieg nie powinien być przeprowadzony wcześniej niż po tym okresie. Minimalna ilość przeprowadzonych zabiegów w serii powinna wynosić 10. Literatura nie podaje maksymalnej możliwej ilości przeprowadzonych zabiegów w danej serii dla jednego pacjenta.

Uwagi

Pharmindex