Lipofundin N

Spis treści

Lipofundin N - Skład

1000 ml preparatu 10% zawiera 100 g oleju sojowego, 25 g glicerolu i 8 g lecytyny z jaj. Wartość energetyczna: 4490 kJ (1072 kcal); osmolarność - około 320 mosmol/l. 1000 ml prepataru 20% zawiera 200 g oleju sojowego, 25 g glicerolu i 12 g lecytyny z jaj. Wartość energetyczna: 8405 kJ (2008 kcal); osmolarność - około 380 mosmol/l.

Lipofundin N - Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. W jego skład wchodzi olej sojowy, a także frakcjonowane fosfolipidy jaj oraz glicerol. Zawiera związki wysokoenergetyczne, dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Reklama

Lipofundin N - Wskazania

Odżywianie pozajelitowe pacjentów wymagających zwiększonej podaży kalorii i niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Lipofundin N - Przeciwskazania

Ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, ostra zakrzepica, posocznica z towarzyszącą hipoksją i kwasicą, wstrząs, zapaść, ostry zawał mięśnia sercowego, śpiączka ketonowa lub stan przedśpiączkowy w przebiegu cukrzycy, cholestaza wewnątrzwątrobowa, niewydolność wątroby, zaburzenia metabolizmu lipidów, choroby układu siateczkowo-śródbłonkowego, ciężkie martwiczo-krwotoczne zapalenie trzustki. W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Lipofundin N - Efekty uboczne

Bardzo rzadko obserwowano duszność, sinicę, reakcje nadwrażliwości, hiperlipidemię, nudności, wymioty, ból głowy, zaczerwienienie twarzy, gorączkę, dreszcze, ból pleców i ból w klatce piersiowej. Objawy te są wskazaniem do przerwania podawania preparatu - po normalizacji stężenia triglicerydów we krwi wlew można kontynuować, zmniejszając dawkę i szybkość podawania. Zbyt szybki wlew może spowodować zwiększenie stężenia ciał ketonowych we krwi i kwasicę metaboliczną, szczególnie w przypadku, gdy nie zastosowano jednoczesnego wlewu węglowodanów. U pacjentów z upośledzonym metabolizmów tłuszczów lub po podaniu zbyt dużej dawki mogą wystąpić reakcje opóźnione (tzw. "zespół przeładowania").

Lipofundin N - Interakcje

Podczas długotrwałego wlewu emulsji tłuszczowych i dużych dawek heparyny obserwowano zmniejszoną eliminację tłuszczów (nie należy stosować heparyny w celu przyspieszenia eliminacji wolnych kwasów tłuszczowych z krwi. Do butelki zawierającej emulsje tłuszczowe nie wolno dodawać elektrolitów, leków i innych substancji; emulsji tłuszczowych nie wolno mieszać z roztworami zawierającymi alkohol.

Lipofundin N - Dawkowanie

Preparat podaje się w powolnym wlewie dożylnym. Dorośli i dzieci od 7 rż.: 1-2 g tłuszczu/kg m.c./dobę, tj. 10-20 ml preparatu 10%/kg m.c./dobę lub 5-10 ml preparatu 20%/kg m.c./dobę. Noworodki, niemowlęta i dzieci do 7 rż.: do 3 g tłuszczu/kg m.c./dobę, tj. 30 ml preparatu 10%/kg m.c./dobę lub 15 ml preparatu 20% /kg m.c./dobę. Maksymalna szybkość wlewu wynosi 150 mg tłuszczu/kg m.c./h, tj. 1,5 ml preparatu 10%/kg m.c./h lub 0,75 ml preparatu 20%/kg m.c./h (w ciągu pierwszych 30 min szybkość wlewu nie powinna przekraczać połowy szybkości maksymalnej). Dla pacjenta o m.c. 70 kg maksymalna szybkość wlewu mierzona w kroplach wynosi 35 kropli preparatu 10%/min lub 18 kropli preparatu 20%/min.

Lipofundin N - Uwagi

W celu uniknięcia kwasicy metabolicznej preparat podaje się z jednoczesnym wlewem węglowodanów w ilości pokrywającej co najmniej 40% całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Zwiększanie dawki powinno następować stopniowo. Pomiędzy kolejnymi wlewami preparatu należy określić poziom lipemii, ponadto należy kontrolować bilans wodny i m.c., a przy długotrwałym stosowaniu także parametry hematologiczne i czynność wątroby.

Pharmindex