Nowy sklep

już ON-LINE

Melatonina LEK-AM

Działanie

Melatonina jest hormonem produkowanym przez komórki szyszynki. Normuje sen i bierze udział w regulacji zegara biologicznego.

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na melatoninę lub pozostałe składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować po spożyciu alkoholu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u osób z zaburzeniami czynności wątroby, u pacjentów z depresją, a także u osób z zaburzeniami czynności układu immunologicznego, z zaburzeniami hormonalnymi lub padaczką, a także u osób leczonych lekami przeciwzakrzepowymi i zaburzeniami czynności nerek.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania melatoniny u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej występują: astenia, ból głowy, splątanie (dezorientacja), sedacja, obniżenie temperatury ciała. Rzadko: zwiększenie liczby napadów padaczkowych u dzieci z uszkodzeniami OUN i padaczką; tachykardia; świąd, wysypka, pokrzywka, wyprysk; ginekomastia.

Interakcje

Fluwoksamina zwiększa stężenie w surowicy krwi podawanej równolegle doustnie melatoniny, prawdopodobnie poprzez hamowanie jej eliminacji. Należy unikać łączenia tych leków. Stężenie melatoniny zwiększają: 5- lub 8- metoksypsoralen, cymetydyna, estrogeny (środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza). Leki metabolizowane przez izoenzym CYP2C19 (citalopram, omeprazol, lanzoprazol) zwalniają metabolizm egzogennie podawanej melatoniny i zwiększają jej biodostępność, prawdopodobnie poprzez hamowanie przemian hormonu do N-acetyloserotoniny. Chinoliny mogą prowadzić do wzrostu ekspozycji na melatoniny. Karbamazepina i ryfampicyna mogą powodować zwiększenie redukcji stężeń melatoniny w osoczu. Melatonina może nasilać właściwości uspokajające benzodiazepin i niebenzodiazepin tj. zaleplon, zolpidem i zopiklon. Stosowanie melatoniny z tiorydazyną prowadzi do nasilonego "zamroczenia" w porównaniu do leczenia samą tiorydazyną. Stosowanie melatoniny z imipraminą prowadzi do nasilonego uczucia rozluźnienia i trudności z wykonywaniem zadań. Palenie papierosów może zmniejszać stężenie melatoniny.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2-3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od 1. dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1-5 mg na dobę na godzinę przed snem. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować 0,5-5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00. Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. Działanie leku w leczeniu długotrwałym zaburzeń rytmu dobowego snu i czuwania obserwuje się czasami dopiero po upływie 2 tygodni terapii.

Uwagi

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, ponieważ po przyjęciu leku może wystąpić uczucie senności prowadzące do spadku koncentracji.

Pharmindex