Multilink Automix

Reklama

Działanie

Chemoutwardzalny system na bazie materiałów złożonych do adhezyjnego cementowania uzupełnień protetycznych z metalu, materiałów ceramicznych na konstrukcji metalowej, całkowicie ceramicznych oraz z materiałów złożonych, wykonanych metodą pośrednią. Stosowanie materiału Multilink Automix jest szczególnie polecane w sytuacjach klinicznych, w których polimeryzacja świetlna jest niemożliwa lub utrudniona, jak również wymagane jest uzyskanie dużej retencji i siły łączenia. Materiał Multilink Automix stosowany jest łącznie z samowytrawiającym materiałem łączącym ze szkliwem i zębiną Multilink Primer A/B. Zaletami materiału Multilink Automix są niezawodność, szybka chemiczna polimeryzacja oraz doskonałe właściwości mechaniczne. W celu uzyskania silnego połączenia ze stopami metali nieszlachetnych zalecane jest pokrycie ich materiałem Metal Primer.

Wskazania

Cementowanie koron, mostów, wkładów, nakładów, wkładów korzeniowych wykonanych z metalu, metalu licowanego materiałem ceramicznym, materiałów ceramicznych (krzemowych, cyrkonowych, aluminiowych), materiałów akrylowych, mat. złożonych i mat. złożonych wzbogaconych włóknami szklanymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiału Multilink Automix oraz brak możliwości przestrzegania zalecanej techniki nakładania materiału.

Reklama

Uwagi

Materiał Multilink Automix i Multilink Primer A/B przechowywać w chłodnym miejscu (2-8st.C). Strzykawki z podwójnym tłokiem z materiałem Multilink oraz butelki z płynem Multilink Automix Primer należy zamykać natychmiast po użyciu.

Pharmindex