Nowy sklep

już ON-LINE

Nasic

Działanie

Lek udrożniający nos do stosowania miejscowego. Chlorowodorek ksylometazoliny to pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym, głównie na receptory α-adrenergiczne. Obkurcza naczynia krwionośne nosa, w wyniku czego zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, przez co ułatwia oddychanie. Działanie rozpoczyna się w ciągu kilku min po podaniu. Deksopantenol jest pochodną alkoholową kwasu pantotenowego, należącą do grupy witamin B. Jest niezbędny m.in. do regeneracji skóry i nabłonków oraz przyspiesza gojenie się ran. W przypadku donosowego podawania chlorowodorku ksylometazoliny, wchłonięta ilość leku może być wystarczająca do wywołania działania ogólnoustrojowego, np. w obrębie OUN i (lub) układu sercowo-naczyniowego.

Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa (dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa) - u dorosłych i dzieci w wieku >6 lat (Nasic) oraz u dzieci w wieku od 2 do 6 lat (Nasic kids).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ksylometazolinę, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym na chlorek benzalkoniowy, użyty jako substancja konserwująca). Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Pacjenci po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Leku Nasic nie stosować u dzieci <6 lat, leku Nasic kids nie stosować u dzieci <2 lat.

Środki ostrożności

Stosować szczególnie ostrożnie (po uważnej ocenie korzyści i ryzyka) u pacjentów: przyjmujących inhibitory MAO lub inne leki, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi; ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, szczególnie z jaskrą z wąskim kątem przesączania; z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem); z zespołem wydłużonego odstępu QT (ryzyko ciężkich arytmii komorowych); z guzem chromochłonnym; z chorobami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); z nadwrażliwością na substancje sympatykomimetyczne (ryzyko bezsenności, zawrotów głowy, drżenia, zaburzeń rytmu serca i podwyższenia ciśnienia tętniczego); z porfirią; z rozrostem gruczołu krokowego. Ze względu na ryzyko zaniku błony śluzowej nosa, stosowanie leku w przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa powinno odbywać się jedynie pod nadzorem lekarza. Długotrwałe stosowanie i stosowanie w dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych zmniejszających przekrwienie może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Ten efekt „odbicia” prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje nadużywanie leku. Konsekwencją tego jest przewlekły obrzęk (rhinitis medicamentosa), a nawet zanik błony śluzowej nosa (ozena). W łagodniejszych przypadkach może być odpowiednie przerwanie stosowania leku sympatykomimetycznego najpierw w jednym z otworów nosowych a po ustąpieniu objawów podanie w drugim otworze nosowym w celu utrzymania oddychania w części nosa. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią (brak badań).

Działania niepożądane

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd). Rzadko: palpitacja, tachykardia, nadciśnienie. Bardzo rzadko: pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, halucynacje (szczególnie u dzieci), arytmie serca, zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku, krwawienie z nosa, drgawki (szczególnie u dzieci). Częstość nieznana: uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak i również lekami o działaniu hipertensyjnym może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli, młodzież i dzieci >6 lat: 1 dawka aerozolu Nasic do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 1 dawka aerozolu Nasic kids do każdego otworu nosowego1-2 razy na dobę (co 8-10 h); nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Leku nie stosować dłużej niż 7 dni.

Uwagi

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex