Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Nasometin

Nasometin to lek stosowany się w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru siennego, objawiającego się świądem nosa oraz kichaniem.
Spis treści

Reklama

Nasometin - wskazania

Lek wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego alergicznego lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i u dzieci w wieku 3 lat i starszych. Lek jest wskazany w leczeniu polipów nosa u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Reklama

Nasometin - skład

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian (Mometasoni furoas).

1 rozpylona dawka leku zawiera 50 µg mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa zawiesiny rozpylanej w 1 dawce wynosi 100 mg.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Reklama

Nasometin - dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się do otworów nosowych. W przypadku niektórych pacjentów poprawa występuje już po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, ale pełny efekt działania może być widoczny dopiero po dwóch dniach stosowania aerozolu. Jeśli po 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować aerozolu Nasometin Control dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli powyżej 18 lat: 2 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Po uzyskaniu poprawy dawkowanie można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego dziennie, a jeśli objawy nasiliłyby się to można wrócić do dwóch rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Reklama

Nasometin - przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Produktu leczniczego Nasometin Control nie wolno stosować u pacjentów z nieleczonym miejscowym zakażeniem błony śluzowej nosa, takim jak opryszczka.
  • Donosowych kortykosteroidów nie wolno stosować u pacjentów po niedawno przebytym zabiegu chirurgicznym nosa lub urazie nosa (do czasu pełnego wyleczenia) ze względu na działanie kortykosteroidów hamujące gojenie się ran.

Reklama

Nasometin - interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nasometin może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV: rytonawir, kobicystat.

Reklama

Nasometin a ciąża

Nie ma lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. Tak jak innych donosowych produktów leczniczych zawierających kortykosteroidy, produktu leczniczego Nasometin Control nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że przewidywane korzyści dla matki uzasadniają ryzyko zarówno dla matki, jak i płodu lub niemowlęcia. U niemowląt matek otrzymujących kortykosteroidy w czasie ciąży należy uważnie kontrolować, czy nie występują objawy niedoczynności nadnerczy.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka kobiecego.  Tak jak w przypadku innych donosowych produktów leczniczych zawierających kortykosteroidy, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem leczniczym Nasometin Control biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.


Podobne leki
Buderhin
Flixonase - ulotka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne
Nasonex
Rhinocort

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!