Nephrotect

Reklama

Działanie

Roztwór aminokwasów do odżywiania pozajelitowego chorych z niewydolnością nerek. Preparat zawiera prawie kompletny zestaw L-aminokwasów w ilościach odpowiednich dla metabolizmu chorych z zaburzeniami czynności nerek. Jako źródło niezbędnej w niewydolności nerek tyrozyny roztwór zawiera dipeptyd - glicyno-L-tyrozynę, która rozszczepia się bezpośrednio po podaniu (T0,5 - 5 min) uwalniając oba składniki.

Wskazania

Żywienie pozajelitowe u pacjentów z niewydolnością nerek, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Roztwór może być stosowany u pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek, w tym u pacjentów leczonych dializami. Może być również stosowany podczas dializ jako źródło aminokwasów u pacjentów wymagających tego typu żywienia pozajelitowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrodzone wady metabolizmu aminokwasów, ciężka niewydolność nerek bez możliwości hemofiltracji lub dializy, ostry wstrząs, ostry obrzęk płuc, przewodnienie, niewyrównana niewydolność krążenia, odwodnienie hipotoniczne, ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z hiponatremią lub podwyższoną osmolarnością surowicy. Podczas stosowania należy monitorować bilans płynów, stężenie elektrolitów w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie mocznika w surowicy i amoniaku we krwi. Wskazane są również badania stężenia glukozy we krwi, stężenia białka i kreatyniny w surowicy oraz prób czynnościowych wątroby. Nie stosować u dzieci.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka - brak badań klinicznych.

Działania niepożądane

Zbyt szybki wlew dożylny może spowodować nudności, wymioty, dreszcze, gorączkę, zaczerwienienie skóry, hiperamonemię, hiperaminoacydemię i kwasicę (wlew należy natychmiast przerwać).

Interakcje

Do preparatu można dodawać wyłącznie produkty lecznicze konieczne do żywienia pozajelitowego tj.: nośniki energii, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, których zgodność farmaceutyczna została udokumentowana.

Dawkowanie

Dożylnie (do żyły centralnej lub żył obwodowych) we wlewie kroplowym, dostosowując dawkę indywidualnie do potrzeb pacjenta. Pacjenci dializowani: zazwyczaj 0,8-1,2 g aminokwasów/kg mc./dobę (tj. 8-12 ml/kg mc./dobę). Pacjenci nie dializowani: zazwyczaj 0,6-0,8 g aminokwasów/kg mc./dobę (tj. 6-8 ml/kg mc./dobę). W żywieniu intradializacyjnym u chorych poddanych długotrwałej hemodializie: 0,5-0,8 g aminokwasów/kg mc./dializę (tj. 5-8 m/kg mc./dializę). Maksymalna dawka dobowa wynosi 0,8-1,2 g aminokwasów/kg mc. (tj. 8-12 ml/kg mc.), czyli 560-840 ml dla pacjenta o mc. 70 kg. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci. Sposób podania. Maksymalna zalecana szybkość wlewu w żywieniu pozajelitowym wynosi: 0,1 g aminokwasów/kg mc./h, w odżywianiu intradializacyjnym 0,2 g aminokwasów/kg mc./h. Preparat wstrzykuje się bezpośrednio do komory kroplowej części żylnej aparatu do dializy. Czas stosowania zależy od stanu klinicznego pacjenta. Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy zmniejszy się poniżej 300 µmol/l, można stosować konwencjonalne roztwory aminokwasów.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex