Nicerin

Spis treści

Nicerin - Skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg nicergoliny; tabletki zawierają laktozę.

Nicerin - Działanie

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną ergoliny. Poprawia warunki metaboliczno-hemodynamiczne naczyń krwionośnych i korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne krwi. Działa jako antagonista receptorów α<sub>1</sub>-adrenergicznych, w wyniku czego rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi w tętnicach. Zwiększa aktywność neuroprzekaźników w układzie cholinergicznym i katecholaminergicznym. Hamuje agregację płytek krwi, pobudza aktywność metaboliczną, w wyniku czego zwiększa się wykorzystanie tlenu i glukozy oraz wykazuje własności neurotroficzne i przeciwoksydacyjne. Nicergolina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając C<sub>max</sub> po 1-1,5 h. Jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie, głównie w wyniku hydrolizy pod wpływem esteraz. T<sub>0,5</sub> w fazie eliminacji wynosi 2,5 h. Ok. 80% nicergoliny i jej metabolitów jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem.

Reklama

Nicerin - Wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Nicerin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka bradykardia. Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne. Świeży zawał mięśnia sercowego. Krwotok. Jednoczesne stosowanie leków α- i β-adrenolitycznych.

Nicerin - Ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną bradykardią; u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, dną moczanową w wywiadzie i u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nicergolina stosowana w dawkach terapeutycznych nie powoduje istotnych, gwałtownych zmian ciśnienia tętniczego krwi, jednak może spowodować stopniowe obniżanie ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ponadto może nasilać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych - należy zachować ostrożność w okresie rozpoczynania leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego. Nicergolina hamuje agregację płytek dlatego może nasilać działanie leków przeciagregacyjnych oraz przeciwzakrzepowych - należy zachować ostrożność w przypadku terapii skojarzonej. Długotrwałe stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem włóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowo i w okolicy serca) - należy monitorować pacjentów przyjmujących nicergolinę pod kątem wystąpienia włóknienia, nawet po zakończeniu leczenia. Stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów jak po zatruciu alkaloidami sporyszu. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Nicerin - Ciąża

W ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i zawsze pod bezpośrednim nadzorem lekarskim. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Nicerin - Efekty uboczne

Często: dyskomfort w obrębie jamy brzuszne. Niezbyt często: pobudzenie, stan splątania, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Częstość nieznana: uczucie gorąca, wysypka. Po wprowadzeniu nicergoliny do obrotu, podczas jej długotrwałego stosowania w zaleconej dawce, zgłaszano przypadki zwłóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowo i w okolicy serca); włóknienie to reakcja przebiegająca powoli, pojawia się po upływie długiego czasu od zakończenia leczenia i rozpoznawana jest z opóźnieniem.

Nicerin - Interakcje

Nicergolina nasila działanie leków przeciwnadciśnieniowych. Nie należy stosować nicergoliny jednocześnie z innymi lekami α i β-adrenolitycznymi, ponieważ może wystąpić bradykardia, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Ponieważ nicergolina jest metabolizowana przez CYP2D6, nie można wykluczyć interakcji z lekami ulegającymi temu samemu procesowi. Nicergolina może zmieniać metabolizm i eliminację kwasu moczowego, dlatego należy zachować ostrożność stosując ją jednocześnie z lekami wpływającymi na metabolizm kwasu moczowego. Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwagregacyjnych, w tym kwasu acetylosalicylowego na hemostazę; okres krwawienia może być wydłużony. Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny dotyczące układu nerwowego.

Nicerin - Dawkowanie

Doustnie: 10-60 mg na dobę, zazwyczaj 10 mg 3 razy na dobę. Co 6 mies. należy rozważać konieczność dalszego stosowania nicergoliny. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny >2 mg/dl) dawkę należy zmniejszyć. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów > 65 lat. <u>Sposób podania</u>. Tabl. należy przyjmować przed posiłkiem, a w przypadku dolegliwości żołądkowych w czasie posiłku, popijając wodą; tabletek nie należy rozgryzać.

Nicerin - Uwagi

Nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony o.u.n. (np. senność, zawroty głowy) - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do momentu upewnienia, że lek nie wywołuje tych objawów.

Pharmindex
<-- popup -->