Nystatyna Teva

Reklama

Działanie

Przeciwgrzybiczy antybiotyk o budowie polienowej. Wykazuje działanie zarówno grzybostatyczne, jak i grzybobójcze. Działa poprzez wiązanie ze składnikami sterolowymi (głównie ergosterolem) błony cytoplazmatycznej wrażliwych grzybów. Powoduje to powstanie porów i kanalików, a tym samym zaburzenie ochronnej funkcji błony komórkowej, wydostanie się na zewnątrz składników komórki, przerwanie procesów metabolicznych i w efekcie - obumarcie komórki grzyba. Nystatyna działa szczególnie na drożdżaki z rodzaju Candida (w tym Candida albicans); nie działa na dermatofity i nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego. Po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Enzymy trawienne przewodu pokarmowego nie wpływają na aktywność nystatyny. Wydalana jest w kale, prawie w całości w postaci nie zmienionej. Działanie terapeutyczne występuje po 24-72 h od podania.

Wskazania

Leczenie grzybic przewodu pokarmowego. Profilaktycznie u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków lub kortykosteroidów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nystatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować w leczeniu grzybic układowych. U pacjentów z niewydolnością nerek, nystatyna może wyjątkowo pojawić się w niewielkich stężeniach we krwi. Nystatyna w postaci tabl. nie jest zalecana do stosowania u małych dzieci.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży lek powinien być stosowany tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo, czy nystatyna przenika do mleka matki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka) w tym zespół Stevensa-Johnsona (opisywany bardzo rzadko).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Profilaktycznie (podczas antybiotykoterapii): 1 tabl. co 8 lub 12 h (2-3 razy na dobę). Leczniczo: zwykle 1 tabl. co 6 h (4 razy na dobę); dawkę można zwiększyć do 2 tabl. co 6 h na dobę. Maksymalna dawka wynosi 12 tabl. na dobę w dawkach podzielonych. Leczenie może trwać do 3 tyg. Podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 48 h po ustąpieniu objawów klinicznych.

Reklama

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex