Opatrunek SURGICEL

Reklama

Działanie

Wchłanialny opatrunek hemostatyczny. Skuteczny materiał pomocniczy do kontroli drobnych krwawień tętniczych, żylnych i włośniczkowych z tkanek miękkich (np. po usunięciu pęcherzyka żółciowego lub częściowej resekcji wątroby) oraz powierzchni kostnych (np. mostka po sternotomii). Środek wykonany z mocnego i niestrzępiącego się podczas cięcia materiału o strukturze gazy, gazy o gęstym splocie lub postaci warstwowej. Wszystkie trzy typy struktury są wygodne w aplikacji zarówno w zabiegach otwartych, jak i laparoskopowych. Opatrunek nałożony na miejsce krwawienia dostarcza podłoża do osadzania się płytek krwi, a tym samym umożliwia zainicjowanie kaskady krzepnięcia. Niskie pH utlenionej, regenerowanej celulozy denaturuje albuminy i globuliny krwi, co wspomaga mechaniczne działanie materiału i umożliwia osiągnięcie hemostazy w ciągu 2-8 min (1-5 Nu-Knit) oraz ogranicza inokulum, w którym mogą rozwijać się drobnoustroje chorobotwórcze, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji. W kontakcie z pełną krwią opatrunek lekko pęcznieje, przybierając postać brunatnej, galaretowatej masy. Jako kopolimer glukozy, celuloza jest hydrolizowana przez enzymy naturalnie występujące w płynach ustrojowych i ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 7-14 dni.

Wskazania

Pomocniczo w opanowaniu drobnych krwawień tętniczych, żylnych i włośniczkowych, gdy podwiązanie naczyń i koagulacja są nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania.

Środki ostrożności

Ze względu na niskie pH opatrunek nie powinien być pozostawiany w sąsiedztwie dróg nerwowych, a zwłaszcza nerwu wzrokowego oraz otworów kości długich, a także w rejonach, gdzie ucisk spowodowany obecnością materiału jest niekorzystny.

Dawkowanie

Przestrzegać zasad aseptyki. Po wyjęciu materiału z opakowania należy uchwycić wolne końce saszetki i odciągnąć je od siebie, rozdzielając linie zgrzewu papieru i folii. Po otwarciu saszetki materiał umieścić w miejscu krwawienia i lekko docisnąć palcem. Opatrunku nie należy nasączać płynami, ponieważ osłabia to jego zdolności hemostatyczne. Ze względu na skład chemiczny nie można go stosować jako nośnika antybiotyku lub innych środków farmakologicznych (niskie pH utlenionej regenerowanej celulozy znosi ich działanie).

Reklama

Uwagi

Opatrunek służy do jednorazowego użycia i nie powinien być wyjaławiany.

Pharmindex