OSTEOPLANT - system implantologiczny

Reklama

Działanie

System implantologiczny obejmujący szeroki asortyment wszczepów jedno- i dwuczęściowych. Implanty wykonane są z biokompatybilnego tytanu (Grade IV). Część śródkostna posiada anatomiczny, stożkowy kształt przypominający korzeń zęba, bez ostrych krawędzi mogących wywołać niekorzystne koncentracje naprężeń. Wyjątkowy wzór gwintu powoduje, iż wszczep osiąga doskonałą stabilizację pierwotną nawet w kości o zmniejszonej gęstości dzięki efektowi zagęszczania istoty gąbczastej podczas implantacji. Porowata powierzchnia uzyskana metodą selektywnej abrazji (SA - AI2O3) poprawia kontakt wszczepu z tkanką kostną. Rutynowo implanty jednoczęściowe stosowane są w systemie wczesnego obciążenia, co w konsekwencji skraca czas leczenia nawet 2-3 krotnie.
Osteoplant Standard (implanty jednoczęściowe) - w swej konstrukcji łączą w monolit część śródkostną i nadkostną, która pełni rolę filaru, na którym montuje się uzupełnienie stałe. Zapewniają skrócenie czasu leczenia chirurgiczno-protetycznego do 6-8 tyg.; trzykrotne zmniejszenie kosztów koniecznych elementów; nadzwyczajną wytrzymałość mechaniczną. Mają łatwy schemat postępowania klinicznego.
Osteoplant Hex (implanty dwuczęściowe) - złożone są z części śródkostnej i przenośnika chirurgicznego. Asortyment obejmuje wszczepy różniące się średnicą (3,5 mm, 4,5 mm), długością (9-16 mm). Przenośnik poza swą funkcją podczas implantacji może być wykorzystywany w trakcie procedur protetycznych jako transfer wyciskowy oraz indywidualizowany filar protetyczny.
Procedura chirurgiczna zakłada opcjonalnie wariant gojenia zamkniętego lub gojenia otwartego z natychmiastowym zastosowaniem śrub gojących. Preparacja łoża kostnego przeprowadzana jest z zastosowaniem dedykowanych wierteł chirurgicznych z opcją gwintowania w sytuacjach bardzo twardej struktury kostnej.
Implanty dwuczęściowe mają szerokie spektrum wskazań, bogaty wybór rozwiązań protetycznych, możliwość zastosowania w przypadku implantacji natychmiastowej, doskonałe efekty kosmetyczne uzupełnień protetycznych.
Możliwe warianty uzupełnień protetycznych:
Suprastruktury cementowane - system oferuje szeroką gamę tytanowych filarów protetycznych różniących się średnicą (standardowa SD 4,6 mm i poszerzona LD 5,6 mm), kątem nachylenia do płaszczyzny nośnej (15 - 25st.) oraz obecnością lub brakiem stopnia dla oparcia brzegu korony.
Suprastruktury przykręcane - umożliwiają łatwy demontaż uzupełnienia protetycznego w celu przeprowadzenia profesjonalnych zabiegów higienicznych oraz nieuciążliwej korekty.
Overdenture - stosowany w przypadku bezzębia system mocowania protez za pomocą precyzyjnych zatrzasków sferycznych lub konstrukcji belkowej. W pierwszym przypadku elementami retencyjnymi są filary kulkowe (patryca) oraz matryce z wymiennymi wkładkami elastycznymi mocowanymi w płycie protezy. W drugim przypadku konstrukcję belkową wykonuje się w technice odlewowej z użyciem dedykowanych elementów tworzywowych.
Postępowanie protetyczne w przypadku implantów jednoczęściowych nie odbiega od analogicznej techniki stosowanej w wykonawstwie konwencjonalnych prac stałych - nie wymaga stosowania transferów i analogów protetycznych. W każdym przypadku ostateczne uzupełnienia protetyczne montowane są na implantach za pomocą cementów (łączenia śrubowe zostały wyeliminowane).

Reklama

Uwagi

Pharmindex