Otinum

Reklama

Działanie

Pochodna kwasu salicylowego, która po podaniu do ucha działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Jej działanie polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy – enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Hamuje również syntezę tromboksanu i prostacykliny. Zawarta w preparacie gliceryna zmiękcza woskowinę, co ułatwia jej usuwanie. Po miejscowym podaniu preparat nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Wskazania

Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego objawiające się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Zmiękczenie stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego celem jej usunięcia z ucha.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wcześniej rozpoznane uszkodzenie błony bębenkowej. Występowanie krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha. Występowanie silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu. Wiek poniżej 18 lat.

Środki ostrożności

Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego w leczeniu miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego - w tym wskazaniu pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Wystąpienie dodatkowych objawów (gorączka, wyciek z ucha) lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym jest wskazaniem do ponownej konsultacji. W przypadku wystąpienia nawrotów choroby o zastosowaniu preparatu powinien zadecydować lekarz. Stosowanie tego leku może maskować objawy innych chorób ucha zewnętrznego i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Lek zawiera chlorobutanol półwodny.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, kiedy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku dla matki przewyższa ryzyko dla płodu/dziecka.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry); u osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania preparatu może wystapić uszkodzenie słuchu.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Preparat stosowany miejscowo, nie wykazuje działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może nasilać działanie miejscowe preparatu.

Dawkowanie

Dorośli. Krótkotrwałe leczenie miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle 3-4 krople do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6-8 h przez okres nie dłuższy niż 3 dni. Zmiękczenie stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha: zwykle 3-4 krople do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 h przez 4 dni. Sposób podania: wkraplanie należy wykonywać u pacjenta leżącego na boku, z uchem zwróconym do góry. Po zakropleniu, pacjent powinien pozostać w tej pozycji kilka minut. Należy poinformować pacjentów, że powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 3 dni od rozpoczęcia stosowania preparatu pacjent czuje się gorzej. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.

Reklama

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex