Otinum

Spis treści

Otinum - Skład

1 g kropli zawiera 0,2 g salicylanu choliny.

Otinum - Działanie

Pochodna kwasu salicylowego, która po podaniu do ucha działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Jej działanie polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy – enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Hamuje również syntezę tromboksanu i prostacykliny. Zawarta w preparacie gliceryna zmiękcza woskowinę, co ułatwia jej usuwanie. Po miejscowym podaniu preparat nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Reklama

Otinum - Wskazania

Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego objawiające się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Zmiękczenie stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego celem jej usunięcia z ucha.

Otinum - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wcześniej rozpoznane uszkodzenie błony bębenkowej. Występowanie krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha. Występowanie silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu. Wiek poniżej 18 lat.

Otinum - Ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego w leczeniu miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego - w tym wskazaniu pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Wystąpienie dodatkowych objawów (gorączka, wyciek z ucha) lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym jest wskazaniem do ponownej konsultacji. W przypadku wystąpienia nawrotów choroby o zastosowaniu preparatu powinien zadecydować lekarz. Stosowanie tego leku może maskować objawy innych chorób ucha zewnętrznego i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Lek zawiera chlorobutanol półwodny.

Otinum - Ciąża

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, kiedy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku dla matki przewyższa ryzyko dla płodu/dziecka.

Otinum - Efekty uboczne

Częstość nieznana: miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry); u osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania preparatu może wystapić uszkodzenie słuchu.

Otinum - Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Preparat stosowany miejscowo, nie wykazuje działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może nasilać działanie miejscowe preparatu.

Otinum - Dawkowanie

Dorośli. <i>Krótkotrwałe leczenie miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego:</i> zwykle 3-4 krople do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6-8 h przez okres nie dłuższy niż 3 dni. <i>Zmiękczenie stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha:</i> zwykle 3-4 krople do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 h przez 4 dni. <u>Sposób podania:</u> wkraplanie należy wykonywać u pacjenta leżącego na boku, z uchem zwróconym do góry. Po zakropleniu, pacjent powinien pozostać w tej pozycji kilka minut. Należy poinformować pacjentów, że powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 3 dni od rozpoczęcia stosowania preparatu pacjent czuje się gorzej. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.

Otinum - Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex