Nowy sklep

już ON-LINE

Pangrol

Działanie

Pankreatyna zawiera enzymy zewnątrzwydzielnicze: lipazę, alfa-amylazę, trypsynę, chymotrypsynę i inne enzymy oraz substancje nieposiadające aktywności enzymatycznej. Lipaza trzustkowa odszczepia kwasy tłuszczowe z cząsteczki triglicerydu w pozycji 1 i 3. W ten sposób powstałe wolne kwasy tłuszczowe i 2-monoglicerydy są szybko wychwytywane, głównie w górnej części jelita cienkiego, przy pomocy kwasów żółciowych. Trypsyna podobnie jak endopeptydaza, rozkłada wiązania peptydowe zawierające lizynę i argininę, w ten sposób wraz z innymi enzymami rozszczepiającymi wiązania peptydowe, prowadzi do powstawania aminokwasów i małych peptydów. W oparciu o wyniki ostatnich badań przyjmuje się, że aktywna trypsyna w górnej części jelita cienkiego, w mechanizmie sprzężenia zwrotnego, hamuje wydzielanie trzustkowe. Przeciwbólowe działanie produktów pankreatyny opisywane w niektórych badaniach, przypisuje się temu efektowi. Alfa-amylaza, podobnie jak endoamylaza, bardzo szybko rozkłada wielocukry zawierające glukozę, w związku z czym nawet w przypadku znacznego zmniejszenia aktywności wydzielniczej trzustki w przebiegu chorób, jej aktywność jest zazwyczaj wystarczająca. Po podaniu doustnym w żołądku z samoistnie rozpuszczającej się kapsułki, uwalniają się minitabletki, które następnie równomiernie rozmieszczają się w masie pokarmowej. Powłoczka minitabletek oporna na działanie kwasu żołądkowego, chroni enzymy wrażliwe na działanie kwasu przed ich inaktywacją przez kwas żołądkowy. Enzymy są uwalniane dopiero po przedostaniu się minitabletek do obojętnego lub lekko zasadowego środowiska jelita cienkiego, po rozpuszczeniu powłoczki. Pankreatyna nie jest wchłaniana w przewodzie pokarmowym, wydalana jest z kałem, przy czym jej większa część jest rozkładana lub denaturowana przez soki trawienne lub bakterie.

Wskazania

Uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą wystąpić w wyniku np.: przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od jego przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego); mukowiscydozy; zwężenia przewodu trzustkowego spowodowanego np., przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe; zaburzeń wątroby i dróg żółciowych; całkowitej lub częściowej resekcji trzustki i wycięcia trzustki i dwunastnicy; przyspieszonego pasażu jelitowego na skutek resekcji żołądka i jelita cienkiego, stresu lub chorób zapalnych jelit; spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów i pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony oraz wynikające z tego zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych i niestrawność; choroby trzewnej; choroby zapalnej jelit (zwłaszcza choroby Crohna); cukrzycy; zespołu nabytego braku odporności (AIDS); zespołu Shwachmana; zespołu Sjögrena. Preparat można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wieprzowinę lub inny składnik preparatu. Ostre zapalenie trzustki i ostre napady w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby. Natomiast sporadyczne podawanie preparatu jest właściwe w fazie ustępowania choroby, w trakcie rozszerzania diety doustnej, jeżeli występują cechy utrzymywania się zaburzeń czynności trzustki.

Środki ostrożności

Pacjenci z mukowiscydozą nie powinni przyjmować dawek większych niż dawki enzymów wystarczające do prawidłowego trawienia tłuszczów, z uwzględnieniem ilości i składu posiłków, a zwiększenie dawki leku powinno zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza i z monitorowaniem reakcji i objawów (np. ustępowanie stolców tłuszczowych i bólów brzucha). Niedrożność jelit jest znanym powikłaniem u pacjentów z mukowiscydozą - w przypadku wystąpienia objawów niedrożności należy wziąć pod uwagę możliwość występowania zwężeń jelit. Preparat zawiera czynne enzymy, które, w przypadku uwolnienia w jamie ustnej na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej - kapsułki należy połykać w całości.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego (takie jak wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli) i reakcje alergiczne dotyczące przewodu pokarmowego. U pacjentów z mukowiscydozą, w pojedynczych przypadkach po podaniu dużych dawek enzymów trzustkowych opisywano występowanie zwężeń w regionie krętniczo-kątniczym i w części wstępującej okrężnicy. U pacjentów z mukowiscydozą, głównie u osób przyjmujących duże dawki enzymów trzustkowych, może dojść do zwiększonego wydalania kwasu moczowego z moczem. Z tego powodu u tych pacjentów należy sprawdzać stężenie kwasu moczowego w moczu, aby zapobiec powstawaniu kamieni z kwasu moczowego.

Interakcje

Przyjmowanie gotowych produktów zawierających enzymy trzustkowe może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego, co oznacza, że konieczne może być podawanie dodatkowych ilości kwasu foliowego. Preparat może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych: akarbozy i miglitolu.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych i dostępności biologicznej preparatu. Dorośli: zalecana dawka lipazy wynosi 20 000-40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek. Dlatego też, o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować 2-4 kaps. preparatu Pangrol 10000 na każdy posiłek lub 1 kaps. preparatu Pangrol 25000 na każdy posiłek. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek niż zalecane. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem, a jego celem powinno być uzyskanie poprawy w odniesieniu do objawów (np. stolców tłuszczowych, bólu żołądka). Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000-20 000 jednostek lipazy na kg mc. Dawkowanie u dzieci ustala lekarz. U dzieci i osób dorosłych z mukowiscydozą, na ogół zalecana dawka lipazy wynosi do 1 000 - 2 000 j. Ph. Eur. na kg mc. na posiłek. W takim przypadku pacjenci z mukowiscydozą o mc. 10 kg powinni przyjmować 1-2 kaps. preparatu Pangrol 10 000 na posiłek, pacjenci z mukowiscydozą o mc. 25 kg powinni przyjmować 1-2 kaps. preparatu Pangrol 25 000 na posiłek. U pacjentów z mukowiscydozą nie należy przekraczać maksymalnej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kg mc.
Kapsułki należy połykać w całości w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Uwagi

Pharmindex