ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Partobulin-Inject

Spis treści

Reklama

Partobulin-Inject - skład

1 autostrzykawka zawiera 250 µg (1250 j.m.) w 1 ml 95%-czystości koncentrat ludzkiej globuliny anty-Rh0(D).

Reklama

Partobulin-Inject - działanie

Preparat stanowi płynny koncentrat immunoglobuliny, przygotowany z puli zbiorczej osocza ludzkiego, posiadający wysoką zawartość przeciwciał anty-Rh0(D). Uzyskiwany jest z osocza krwiodawców HBV-, HCV- i HIV-negatywnych.

Reklama

Partobulin-Inject - wskazania

Zapobieganie uczuleniu na Rh0(D), kiedy grupy krwi matki i płodu są następujące: Rh0(D)-minus i Rh0(D)-plus, Rh0(D)-minus i Du-plus (D słabe) lub Du-plus (D słabe) i Rh0(D)-plus oraz gdy czynnik Rh płodu jest nieznany lub nie może być określony w następujących sytuacjach: poronienie samoistne i sztuczne; profilaktyka prenatalna oraz punkcja owodni, zewnętrzny obrót na główkę, uraz brzucha, krwotok przedporodowy, ciąża pozamaciczna, pobranie kosmków kosmówki; poród; mikrotransfuzje (we wszystkich porodach i poronieniach, w których dochodzi do przezłożyskowego przecieku krwi płodu w ilości większej niż 25 ml do krwi matki); transfuzja krwi niezgodnej pod względem Rh0(D); transfuzja matka-płód.

Reklama

Partobulin-Inject - przeciwwskazania

Pacjenci Rh0(D)-plus lub noworodki Rh0(D)-plus. Preparatu nie wolno wstrzykiwać dożylnie.

Reklama

Partobulin-Inject - efekty uboczne

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić odczyny anafilaktyczne u chorych, u których występują przeciwciała przeciw immunoglobulinie A lub u których wystąpiły nietypowe odczyny po przetoczeniu krwi lub preparatów krwiopochodnych.

Reklama

Partobulin-Inject - interakcje

Czynne uodpornianie szczepionkami z żywych wirusów może nastąpić po minimum 3 miesiącach od zastosowania preparatu. Jeżeli zaistnieje konieczność podania preparatu w okresie 2-4 tyg. od szczepienia żywymi wirusami, skuteczność tego szczepienia może być zmniejszona.

Reklama

Partobulin-Inject - dawkowanie

Preparat należy podawać jedynie głęboko domięśniowo. Poronienie: 250 µg natychmiast lub najpóźniej w ciągu 72 h. Profilaktyka prenatalna: 250 µg w 28 i 34 tyg. ciąży; dodatkowo po każdym zdarzeniu mogącym spowodować immunizację 250 µg natychmiast lub najpóźniej w ciągu 72 h (w przypadku zastosowania profilaktyki prenatalnej następna dawka powinna zostać podana matce rutynowo w ciągu 72 h od porodu). Poród: przy pierwszym porodzie i przy wszystkich następnych, przy których można się spodziewać uczulenia Rh0(D) powinno się podać 250 µg natychmiast lub najpóźniej w ciągu 72 h. Mikrotransfuzja: zaleca się dawkę 1000 µg lub 10 µg na 1 nl krwi płodu. Transfuzja krwi niezgodnej pod względem Rh0(D): 10-20 µg na 1 ml przetaczanych krwinek tak szybko jak to jest możliwe. Transfuzja matka-płód: dawkowanie indywidualne.

Partobulin-Inject - uwagi


Podobne leki
Cytotect Biotest
Gamma Anty D
Gamma anty HBs
Hepatect CP

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!