Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

PentoHEXAL

Spis treści

Reklama

PentoHEXAL - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg pentoksyfiliny.

Reklama

PentoHEXAL - działanie

Pentoksyfilina ma właściwości przeciwzakrzepowe, ułatwia przepływ krwi przez naczynia włosowate, poprawiając ukrwienie tkanek. Wykazuje następujące właściwości: zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, hamuje agregację krwinek czerwonych, hamuje agregację płytek krwi poprzez zwiększenie syntezy prostacykliny, zmniejsza patologicznie zwiększone stężenie fibrynogenu, hamuje przyleganie leukocytów do śródbłonka, zmniejsza aktywację leukocytów i wynikające z niej uszkodzenie śródbłonka, zmniejsza lepkość krwi. Opisano też nieznaczne działanie rozszerzające naczynia i inotropowo dodatnie. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Lek metabolizowany jest prawie całkowicie w wątrobie. Ze względu na znaczący efekt pierwszego przejścia dostępność układowa wynosi 20-30%. Stężenie czynnego metabolitu jest dwukrotnie większe niż pentoksyfiliny. T0,5 pentoksyfiliny wynosi około 1,6 h. Wydalana jest głównie przez nerki w postaci metabolitów, tylko 4 % wydala się z kałem. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby T0,5 jest wydłużony, a biodostępność zwiększona.

Reklama

PentoHEXAL - wskazania

Zaburzenia ukrwienia obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym (II okres wg Fontaine`a), choroba Buergera. Łagodne objawy niedokrwienia OUN, zaburzenia krążenia w siatkówce oka w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia, o ile nie doszło do wylewu krwi do siatkówki.

Reklama

PentoHEXAL - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne pochodne metyloksantyny lub pozostałe składniki preparatu. Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Krwotok w obrębie mózgu lub inne klinicznie istotne krwotoki (zwiększone ryzyko krwawienia). Owrzodzenie żołądka i (lub) jelit. Skaza krwotoczna. Wylew krwi do siatkówki (zwiększone ryzyko krwawienia). Krwotok do siatkówki podczas leczenia pentoksyfiliną jest wskazaniem do natychmiastowego odstawienia leku.

Reklama

PentoHEXAL - ostrzeżenia

Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości pentoksyfilinę należy natychmiast odstawić oraz poinformować lekarza. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, niedociśnieniem tętniczym, miażdżycą naczyń wieńcowych, po zawale mięśnia sercowego, po zabiegu chirurgicznym. Ostrożnie stosować u pacjentów ze zmniejszonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym; może być konieczne dostosowanie dawkowania. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (Ccr <30ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (konieczne jest zmniejszenie dawki). Lek stosować ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy lub kolagenozy mieszane oraz u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (np. przyjmujących leki przeciwzakrzepowe) lub z zaburzeniami krzepnięcia. Podczas jednoczesnego stosowania pentoksyfiliny i antagonistów witaminy K konieczny jest ścisły nadzór i częste kontrolowanie parametrów krzepnięcia (INR) ze względu na ryzyko krwawienia. Należy kontrolować stan pacjenta podczas leczenia doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną (ryzyko hipoglikemii) i cyprofloksacyną (możliwy wzrost stężenia pentoksyfiliny). Należy regularnie kontrolować morfologię krwi ze względu na ryzyko rozwoju niedokrwistości aplastycznej. Preparatu nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Reklama

PentoHEXAL - ciąża

Nie stosować w okresie ciąży (brak doświadczenia). Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego, ale niemowlę otrzymuje tą drogą znikomą jej ilość. Jeśli stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest wskazane, mało prawdopodobny jest jego wpływ na dziecko. Przed zastosowaniem pentoksyfiliny u kobiety karmiącej piersią należy dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Reklama

PentoHEXAL - efekty uboczne

Często: uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca), nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności, biegunka. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (świąd, rumień, pokrzywka), pobudzenie, zaburzenia snu, ból i zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca (np. tachykardia), gorączka. Rzadko: krótkotrwałe krwawienia (np. w obrębie skóry, błon śluzowych, żołądka i jelit), dławica piersiowa, duszność, krwawienie (z przewodu pokarmowego, do skóry i błon śluzowych, w obrębie dróg moczowych/rodnych), zmniejszenie ciśnienia tętniczego, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: małopłytkowość z plamicą małopłytkową i niedokrwistością aplastyczną, która może prowadzić do zgonu (zalecana regularna kontrola morfologii), ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), parestezje, drgawki, krwawienie śródczaszkowe, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (prawdopodobnie predysponowani są pacjenci z chorobami z autoagresji), krwawienie do siatkówki, odwarstwienie siatkówki, cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pocenie się, zmniejszenie aktywności aminotransferaz lub fosfatazy zasadowej, zwiększenie ciśnienia tętniczego.

PentoHEXAL - interakcje

Pentoksyfilina może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwzakrzepowych (należy zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko krwawień i monitorować INR), insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (należy regularnie kontrolować stężenie glukozy ze względu na ryzyko hipoglikemii). Pentoksyfilina zwiększa stężenie teofiliny we krwi oraz może nasilić jej działania niepożądane. Jednoczesne stosowanie z cymetydyną, cyprofloksacyną może zwiększać stężenie pentoksyfiliny i w osoczu i nasilać działania niepożądane.

PentoHEXAL - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć o 30-50% w zależności od indywidualnej tolerancji leku. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby dawkę należy zmniejszyć w zależności od nasilenia objawów choroby i tolerancji leku. Nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Sposób podania. Preparat przyjmować po posiłku, tabl. połykać w całości popijając dużą ilością wody.

PentoHEXAL - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Agapurin
Polfilin
Trental
Apo-Pentox

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!