ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Phlebodia

Spis treści

Reklama

Phlebodia - skład

1 tabl. powl. zawiera 600 mg diosminy. Preparat zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (E 124).

Reklama

Phlebodia - działanie

Preparat zwiększający napięcie naczyń żylnych i działający naczynioochronnie. Diosmina zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych, poprawia napięcie żył oraz zmniejsza przepuszczalność żylną. Po podaniu doustnym, diosmina jest metabolizowana do diosmetyny przez bakterie jelitowe. Następnie diosmetyna jest wchłaniana i występuje w osoczu w postaci związanej glukurokonidami i siarczanami. Wykazano, że głównym metabolitem diosminy jest diosmetyny-3-O-glukoronid. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest między 12 a 15 h od przyjęcia leku. Badanie farmakokinetyczne u zwierząt z użyciem diosminy znakowanej węglem C-14 wykazało preferencyjną dystrybucję w żyle głównej i żyłach odpiszczelowych. U ludzi, diosmetyna-3-O-glukoronid jest obecna w moczu.

Reklama

Phlebodia - wskazania

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości. Lek wskazany jest dla dorosłych (od 18 lat).

Reklama

Phlebodia - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Phlebodia - ostrzeżenia

W przypadku, gdy występuje nasilenie objawów choroby hemoroidalnej, przyjmowanie preparatu nie zwalnia z leczenia chorób odbytu. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe. Jeśli objawy nie ustąpią szybko, należy wykonać badanie proktologiczne i zastosować odpowiednie leczenie. Lek zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (E 124) (barwnik azowy), która może powodować reakcje alergiczne.

Reklama

Phlebodia - ciąża

Brak dostępnych danych lub dane są ograniczone, dotyczących stosowania diosminy w czasie ciąży. Jako działanie prewencyjne zaleca się unikania stosowania diosminy w czasie ciąży. Brak danych na temat przenikania diosminy lub jej metabolitów do mleka kobiet karmiących piersią. Nie można wykluczyć wpływu na dziecko karmione piersią. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu przyjmowania leku, biorąc pod uwagę korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety karmiącej piersią. Badania dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję nie wykazały wpływu na płodność u samic i samców szczurów.

Reklama

Phlebodia - efekty uboczne

Często: bóle żołądka. Niezbyt często: wzdęcia, biegunka, niestrawność, mdłości, reakcje alergiczne takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Rzadko: wymioty. Zaburzenia żołądka i jelit rzadko prowadzą do zaprzestania leczenia.

Phlebodia - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie odnotowano istotnych klinicznie interakcji diosminy.

Phlebodia - dawkowanie

Doustnie. Dorośli (od 18 lat). Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabl. na dobę (600 mg/dobę). Leczenie objawowe żylaków odbytu: 2 - 3 tabl. na dobę (1200 mg/dobę do 1800 mg/dobę), razem z posiłkiem. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Phlebodia - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Venescin
Venolan
Venoruton
Venotrex

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!