ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Picato

Spis treści

Reklama

Picato - skład

1 g żelu zawiera 150 µg mebutynianu ingenolu (każda tubka zawiera 70 µg mebutynianu ingenolu).

Reklama

Picato - działanie

Mechanizm działania mebutynianu ingenolu w rogowaceniu słonecznym nie został jeszcze w pełni określony. W modelach in vivo i in vitro wykazano podwójny mechanizm działania: indukcja śmierci komórek w obrębie zmiany miejscowej; pobudzanie odpowiedzi zapalnej charakteryzującej się miejscowym wytwarzaniem prozapalnych cytokin i chemokin oraz gromadzeniem się komórek immunokompetentnych. Miejscowe zastosowanie indukuje martwicę naskórka i głęboką odpowiedź zapalną zarówno w naskórku jak w górnych warstwach leczonej skóry zdominowaną przez naciekające komórki T, neutrofile i makrofagi. Po podaniu na skórę nie obserwowano wchłaniania ogólnoustrojowego mebutynianu ingenolu na poziomie lub powyżej dolnej granicy oznaczalności.

Reklama

Picato - wskazania

Miejscowe leczenie rogowacenia słonecznego, bez hiperkeratozy, bez cech przerostu, u pacjentów dorosłych.

Reklama

Picato - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Picato - ostrzeżenia

Nie stosować żelu dopóki skóra nie zagoi się po uprzednim leczeniu jakimkolwiek innym lekiem czy leczeniu chirurgicznym. Nie stosować na otwarte rany lub na uszkodzoną skórę, gdzie bariera skórna jest naruszona. Nie stosować wewnątrz nozdrzy, wewnątrz ucha lub na usta. Nie stosować w okolicy oczu; kontakt z oczami może spowodować chemiczne zapalenie spojówek i oparzenia rogówki; należy zachować szczególne środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia żelu do oczu. Nie należy spożywać preparatu; w razie przypadkowego spożycia leku, pacjent powinien wypić dużo wody i zgłosić się do lekarza. Miejscowe odpowiedzi skórne (rumień, złuszczanie się skóry oraz strupienie po aplikacji żelu) zazwyczaj ustępują w ciągu 2 tyg. po rozpoczęciu leczenia w obrębie twarzy i owłosionej skóry głowy i w ciągu 4 tyg. po rozpoczęciu leczenia w okolicy tułowia i kończyn - nie można adekwatnie ocenić wyniku leczenia dopóki reakcje te nie ustąpią. W trakcie leczenia unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne (w tym lampy czy łóżka opalające) lub je zminimalizować. Ze względu na ryzyko rogowiaka kolczystokomórkowego na leczonej powierzchni (od tygodni do miesięcy po zastosowaniu) pacjentom należy poradzić, aby zachowali czujność i w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek zmiany na leczonej powierzchni, powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku klinicznie atypowych zmian rogowacenia słonecznego lub zmian podejrzanych o nowotwór złośliwy, należy przeprowadzić biopsję w celu ustalenia odpowiedniego leczenia.

Reklama

Picato - ciąża

Mebutynian ingenolu po zastosowaniu miejscowym nie wchłania się ogólnoustrojowo, dlatego nie przewiduje się wpływu leku na płód, noworodka i (lub) niemowlę karmione piersią. Jednak w celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w czasie ciąży. Karmiąca matka powinna zostać poinformowana, że należy unikać fizycznego kontaktu noworodka i (lub) niemowlęcia z powierzchnią leczonej skóry przez 6 h po aplikacji żelu.

Reklama

Picato - efekty uboczne

Bardzo często: reakcje w miejscu aplikacji (krosty, nadżerka, pęcherzyki, obrzęk, łuszczenie, strup, rumień), ból w miejscu aplikacji (w tym pieczenie). Często: infekcja w miejscu aplikacji, ból głowy, świąd i podrażnienie w miejscu aplikacji, obrzęk powiek i obrzęk okołooczodołowy (obrzęk w miejscu aplikacji na twarzy lub owłosionej skórze głowy może przemieszczać się w okolicę oka). Niezbyt często: nadwrażliwość (w tym obrzęk naczyniowy), chemiczne zapalenie spojówek i oparzenie rogówki (w związku z przypadkową ekspozycją oczu), ból oka, reakcje w miejscu aplikacji (wyciek, parestezje, owrzodzenie, zmiany pigmentacji, uczucie ciepła). Rzadko: bliznowacenie w miejscu aplikacji.

Picato - interakcje

Interakcje z lekami systemowymi są mało prawdopodobne z uwagi na to, że mebutynian ingenolu nie wchłania się ogólnoustrojowo.

Picato - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku). Rogowacenie słoneczne na twarzy i owłosionej skórze głowy: jedną tubę żelu 0,015% (zawierającą 70 µg mebutynianu ingenolu) należy nakładać na zmienioną chorobowo powierzchnię raz na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie szyi: jeżeli więcej niż połowa leczonej powierzchni jest zlokalizowana na górnej części szyi należy zastosować takie samo dawkowanie jak na skórze twarzy i owłosionej skórze głowy. Jeżeli więcej niż połowa leczonej powierzchni jest zlokalizowana na dolnej części szyi, należy zastosować takie samo dawkowanie jak na skórze tułowia i kończyn (żel o większym stężeniu mebutynianu ingenolu). W przypadku jednoczesnego leczenia zmian na twarzy, owłosionej skórze głowy czy jakiejkolwiek innej powierzchni na tułowiu lub kończynach, należy poinformować pacjenta o konieczności stosowania odpowiednich dawek; nie stosować dawki 500 μg/g na twarzy lub owłosionej skórze głowy, gdyż może to spowodować częstsze występowanie miejscowych odpowiedzi skórnych. Optymalny wynik leczenia może być oceniony po około 8 tyg. terapii. Można powtórzyć cykl leczenia preparatem w przypadku stwierdzenia niecałkowitej odpowiedzi podczas badania kontrolnego po 8 tyg., bądź w przypadku zmian, które zostały uznane za wyleczone podczas tego badania, a ich nawrót został stwierdzony na kolejnych wizytach. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosowano leku w populacji dzieci i młodzieży. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki. Brak danych dotyczących leczenia pacjentów z obniżoną odpornością, jednak nie przypuszcza się, że wystąpi ryzyko działania ogólnego, ponieważ mebutynian ingenolu nie wchłania się ogólnoustrojowo. Sposób podania. Zawartość jednej tuby pokrywa 25 cm2 leczonej powierzchni (np. 5 cm x 5 cm). Zawartość tuby należy nałożyć na jedną leczoną powierzchnię 25 cm2. Tuba jest przeznaczona tylko do jednorazowego użycia. Natychmiast po aplikacji leku, a także pomiędzy aplikacjami leku na dwie różne powierzchnie wymagające różnych dawek leku (różne stężenia), należy umyć ręce mydłem i wodą. W przypadku leczenia rąk, należy umyć tylko opuszek palca, którym nakładano żel. Należy unikać mycia i dotykania leczonej powierzchni przez 6 h po aplikacji. Po tym czasie leczona powierzchnia może być umyta łagodnym mydłem i wodą. Nie należy nakładać leku bezpośrednio po wzięciu prysznica i przynajmniej na 2 h przed snem. Nie należy zakrywać leczonej powierzchni opatrunkami okluzyjnymi po aplikacji.

Picato - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Metronidazol Jelfa
Rozex

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!