Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Plaquenil

Spis treści

Reklama

Plaquenil - wskazania

Wolno działające leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów. Toczeń rumieniowaty ogniskowy. Podostry toczeń rumieniowaty. Leczenie wspomagające lub profilaktyka nawrotów tocznia rumieniowatego układowego. Profilaktyka wielopostaciowej osutki świetlnej.
Hydroksychlorochina nie ma pozwolenia na dopuszczenie do obrotu do stosowania w leczeniu choroby COVID-19 w żadnym kraju świata. Dlatego każde przepisanie hydroksychlorochiny w tym celu ma status pozarejestracyjny (off-label). Fachowemu personelowi medycznemu zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania hydroksychlorochiny poza zarejestrowanymi wskazaniami (off-label) w leczeniu choroby COVID-19. W szczególności u pacjentów z określonymi czynnikami ryzyka (np. w przypadku stosowania hydroksychlorochiny jednocześnie z innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takimi jak niektóre leki przeciwzakaźne, w tym azytromycyna) zaleca się monitorowanie EKG w szpitalu. Do chwili obecnej nie ma wystarczających dowodów klinicznych pozwalających na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu choroby COVID-19, niezależnie od tego, czy jest ona stosowana jako jedyny lek, czy w połączeniu z innymi lekami, takimi jak azytromycyna. Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT, zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes, omdleń, zatrzymania akcji serca i nagłego zgonu w związku z leczeniem choroby COVID-19, stosowanie hydroksychlorochiny, poza zarejestrowanymi wskazaniami w leczeniu choroby COVID-19, powinno być dokładnie oceniane przez lekarzy przepisujących leki, a jej jednoczesne stosowanie z każdym lekiem wydłużającym odstęp QT powinno być nadzorowane przez lekarza w szpitalu, jak również należy uważnie monitorować pacjentów, podejmując co najmniej następujące działania: należy zastosować najmniejszą możliwą dawkę hydroksychlorochiny; należy monitorować pracę serca przy rozpoczęciu i w trakcie leczenia; należy regularnie monitorować poziom potasu i magnezu w surowicy; należy rozważyć przerwanie stosowania hydroksychlorochiny, jeżeli wartość odstępu QTc wzrośnie o >60 milisekund lub bezwzględna wartość odstępu QTc wyniesie > 500 milisekund.

Reklama

Plaquenil - uwagi


Podobne leki
Arechin

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!