Plaquenil

Spis treści

Plaquenil 200 mg to lek zawierający hydroksychlorochinę - substancja ta zmniejsza stan zapalny u osób z chorobami autoimmunologicznymi. Plaquenil stosuje się m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia układowego oraz w malarii.

Plaquenil - skład

Substancją czynną tego leku jest hydroksychlorochina. 1 tabletka zawiera 200 mg siarczanu hydroksychlorochiny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, polypowidon, hypromeloza, makrogol, dwutlenek tytanu (E171).

Plaquenil - dawkowanie

Dawkę, sposób dawkowania ustala lekarz - należy trzymać się schematu wyznaczonego przez lekarza.

Tabletki Plaquenil stosuje się doustnie, z posiłkiem lub szklanką mleka. Tabletki należy stosować w całości, nie należy ich rzuć ani gryźć. Dawka tego leku zależy m.in. od masy ciała.

Lek ten stosuje się u dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Plaquenil - działanie

Plaquenil zmniejsza stan zapalny w chorobach autoimmunologicznych poprzez wpływ na wydzielanie substancji odpowiedzialnych jak cytokiny, interleukina-1. Posiada również immumodulacyjne właściwości.

Plaquenil - wskazania

Reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (u dzieci), toczeń rumieniowaty układowy / tarczkowy, leczenie i zapobieganie malarii.

Plaquenil - przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Plaquenil jeśli pacjent wykazuje uczulenie na hydroksychlorochinę, inne związki jak pochodne chininy/chlorochiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Choroby oczu jak retinopatie, zespół złego wchłaniania, nietolerancja cukrów prostych, okres ciąży i karmienia piersią stanowią przeciwwskazanie do stosowania.

Plaquenil - działania niepożądane

Stosowanie leku Plaquenil może wiązać się z wystąpienie skutków ubocznych - nie wystąpią one u każdego stosującego ten lek.

Lek ten może powodować reakcje alergiczne - problemy z oddychaniem, obrzęk powiek, wysypki skórne, obrzęk języka, pęcherze na skórze, gorączkę, objawy grypopodobne oraz inne jak: zaburzenia widzenia (rozmycie, niewyraźne widzenie, wrażliwość na światło), osłabienie mięśniowe, sztywność mięśni, częste infekcje, gorączkę, ból gardła, osłabienie, duszność, wysokie ciśnienie, skąpomocz, zażółcenie skóry; w przypadku ich wystąpienia należy zasięgnąć porady lekarza.

Plaquenil - ostrzeżenia

Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują: choroby nerek, żołądka, jelit, serca, problemy z krzepnięciem, zaburzenia układu nerwowego, łuszczycę, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, porfiria.

Przed zastosowaniem tego leku lekarz może zlecić badanie oczu i wizytę u okulisty, a także w trakcie stosowania leku Plaquenil - minimum raz w roku.

Lek ten może powodować spadek cukru i powodować objawy hipoglikemii.

Lek zawiera laktozę - jest to istotne w przypadku pacjentów nietolerujących niektórych cukrów.

Plaquenil a inne leki

Następujące leki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Plaquenil, są to m.in.:

 • niektóre antybiotyki jak gentamycyna, neomycyna, tobramycyna,
 • neostygmina, pirydostygmina,
 • leki wpływające na czynność wątroby / nerek,
 • amiodaron,
 • moksyfloksacyna,
 • lekami stosowane w leczeniu padaczki.

Poniższe leki mogą zmieniać działanie leku Plaquenil lub Plaquenil może wpływać na działanie poniższych leków:

 • digoksyna,
 • leki p/cukrzycowe jak insulina, metformina,
 • leki zobojętniające,
 • cyklosporyna
 • prazykwantel,
 • agalzydaza.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Plaquenil jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży. Lek ten stosowany jest u dzieci ważących minimum 31 kg.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowanie tego leku mogą pojawić się oczne objawy / zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek ten wpływa niekorzystnie na sprawność psychomotoryczną.

Pharmindex