Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór, uzupełniający niedobory wody i elektrolitów. Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu. Skład płynu jest zbliżony do składu elektrolitowego osocza. 100 ml dostarcza 14,15 mmol sodu, 10,9 mmol chloru, 0,51 mmol potasu, 0,2 mmol wapnia, 0,1 mmol magnezu oraz 3,4 mmol octanów i 0,3 mmol cytrynianów. Osmolarność wynosi 301 mosmol/l.

Wskazania

Niedostateczna doustna podaż płynów. Nawadnianie w okresie pooperacyjnym. Nadmierna utrata płynów i elektrolitów na skutek wymiotów i biegunek oraz przez przetoki.

Przeciwwskazania

Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Obrzęk płuc. Kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie podawać łącznie z fosforanami i węglanami.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny i elektrolity. Zazwyczaj około 1000 ml/dobę. Maksymalna dawka dobowa 40 ml/kg m.c./dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex