ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny. Jaki skład i działanie?

Spis treści

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - skład

100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 462 mg octanu sodu, 90 mg cytrynianu sodu, 39,4 mg chlorku wapnia, 38 mg chlorku potasu, 20 mg chlorku magnezu.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - działanie

Izotoniczny roztwór, uzupełniający niedobory wody i elektrolitów. Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu. Skład płynu jest zbliżony do składu elektrolitowego osocza. 100 ml dostarcza 14,15 mmol sodu, 10,9 mmol chloru, 0,51 mmol potasu, 0,2 mmol wapnia, 0,1 mmol magnezu oraz 3,4 mmol octanów i 0,3 mmol cytrynianów. Osmolarność wynosi 301 mosmol/l.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - wskazania

Niedostateczna doustna podaż płynów. Nawadnianie w okresie pooperacyjnym. Nadmierna utrata płynów i elektrolitów na skutek wymiotów i biegunek oraz przez przetoki.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - przeciwwskazania

Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Obrzęk płuc. Kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - efekty uboczne

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie podawać łącznie z fosforanami i węglanami.

Reklama

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny i elektrolity. Zazwyczaj około 1000 ml/dobę. Maksymalna dawka dobowa 40 ml/kg m.c./dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny - uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).


Podobne leki
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!