Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór o składzie jonowym zbliżonym do składu osocza krwi. Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu. Podany dożylnie w zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej uzupełnia niedobór składników mineralnych i wody. Krótkotrwale zwiększa objętość osocza.

Wskazania

Niedostateczna doustna podaż płynów. Nawadnianie w okresie pooperacyjnym. Nadmierna utrata płynów i elektrolitów na skutek wymiotów i biegunek oraz przez przetoki jelitowe lub żółciowe.

Przeciwwskazania

Ostra niewydolność nerek, hiperwolemia, hipernatremia, hiperkaliemia, hiperkalcemia, hipermagnezemia, obrzęk płuc. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (pseudoaglutynacja krwinek).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością krążenia, przewlekłą niewydolnością nerek oraz w innych chorobach z obrzękami spowodowanymi retencją sodu.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. W okresie karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności.

Działania niepożądane

W miejscu podania mogą wystąpić: stan zapalny lub wynaczynienie krwi. Sporadycznie obserwowano: zakrzepy żylne, gorączkę (wskazania do przerwania podawania preparatu). Zbyt szybka podaż preparatu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub ze zmniejszoną tolerancją na przeciążenie układu krążenia może powodować niewydolność krążenia i obrzęk płuc.

Interakcje

Ostrożnie podawać pacjentom stosującym jednocześnie glikokokortykosteroidy lub mineralokortykosteroidy (możliwość retencji sodu). Równoczesne stosowanie leków moczopędnych może powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Preparat może osłabiać działanie leków blokujących kanały wapniowe oraz zmieniać działanie glikozydów nasercowych. Nie podawać łącznie z roztworami zawierającymi fosforany, węglany, aminokwasy lub roztworami emulsji tłuszczowych.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym: zależnie od zapotrzebowania na płyny i elektrolity, zwykle około 1000 ml/dobę. Maksymalna dawka dobowa: 40 ml/kg mc./dobę; szybkość wlewu: 3 ml/kg mc./h.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu należy kontrolować stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową oraz ilość wydalanego moczu. U pacjentów z hiperkalciurią lub kamicą nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z moczem.

Pharmindex