Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Płyn Ringera Fresenius

Spis treści

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - skład

1000 ml roztw. zawiera: 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,33 g dwuwodnego chlorku wapnia, 147,2 mmol Na+, 4,0 mmol K+, 2,25 mmol Ca2+, 155,7 Cl-. Osmolarność wynosi 309 mOsmol/l, pH 5,0-7,5.

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - działanie

Izotoniczny roztwór krystaloidów stosowany w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej, którego skład jest bardzo zbliżony do składu płynu zewnątrzkomórkowego w organizmie. Preparat wyrównuje stan odwodnienia i (lub) niedoboru objętości krwi krążącej, powodując jej rozcieńczenie (hemodylucję). Właściwości farmakologiczne leku odpowiadają właściwościom składników (sód, potas, wapń i chlor). Preparat wykazuje nadwyżkę jonów chlorkowych nad jonami sodu ze względu na obecność chlorków potasu i wapnia. Preparat łatwo dyfunduje przez błony naczyń włosowatych. Około 1/3 podanej objętości pozostaje w układzie naczyniowym. Pozostałe 2/3 podanej objętości opuszcza szybko łożysko naczyniowe przechodząc do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. W związku z powyższym efekt objętościowy i czas działania preparatu jest krótkotrwały.

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - wskazania

Odwodnienie izotoniczne bez względu na przyczynę (wymioty, biegunka, przetoki itp.). Hipowolemia powstała w wyniku: oparzenia, ubytku wody i (lub) elektrolitów po zabiegach chirurgicznych, wstrząsu krwotocznego – do wstępnego wypełnienia łożyska naczyniowego. Płyn Ringera Fresenius może być używany do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i preparatów niewykazujących niezgodności.

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze. Przewodnienie. Stosowanie preparatu może być niewskazane również w następujących sytuacjach: zastoinowa niewydolność serca, hiperkaliemia, hipernatremia, hiperchloremia, hiperkalcemia, jednoczesne stosowanie z glikozydami naparstnicy i lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, stany wymagające ograniczeń w przyjmowaniu sodu (np. ciężka niewydolność nerek, obrzęk płuc).

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - ostrzeżenia

Należy podawać ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia: powikłań zależnych od objętości podanego roztworu i ilości podanych elektrolitów; przeciążenia układu krążenia z obrzękiem płuc (zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub ciężką niewydolnością nerek). Podczas podawania preparatu należy kontrolować parametry kliniczne i laboratoryjne takie, jak stężenie elektrolitów, równowagę kwasowo -zasadową, zwłaszcza u pacjentów: z zastoinową niewydolnością serca, z ciężką niewydolnością nerek, z obrzękami z retencją sodu, leczonych kortykosteroidami i ich pochodnymi. Należy kontrolować stężenie potasu we krwi u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii np. w ciężkiej niewydolności nerek ze względu na zawartość potasu. Ze względu na obecność jonów wapnia oraz ryzyko wykrzepiania, preparatu nie należy podawać podczas przetaczania krwi przez ten sam zestaw.

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - ciąża

Preparat może być stosowany u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tylko, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Konieczna jest wówczas kontrola równowagi wodno-elektrolitowej.

Reklama

Płyn Ringera Fresenius - efekty uboczne

Bardzo często: zaburzenia elektrolitowe. Często: przewodnienie, niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzękiem płuc. Częstość nieznana: obrzęki spowodowane przewodnieniem lub przeciążeniem sodem, podwyższenie temperatury ciała, zakażenie w miejscu podania, zakrzepica żyły (powstanie zapalenia i niewielkich zakrzepów krwi objawiające się wyczuwalnym stwardnieniem żyły, zaczerwienieniem wokół niej, bólem i tkliwością), zapalenie żyły rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia, wynaczynienie (przedostanie się leku poza żyłę), hiperwolemia (zbyt duża objętość krwi w naczyniach krwionośnych), rozcieńczenie składników krwi np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz zmniejszenie hematokrytu (w przypadku stosowania dużych ilości roztworu). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast przerwać infuzję, ocenić stan pacjenta i zastosować odpowiednie leczenie oraz, jeśli to konieczne, zachować pozostałą część roztworu do badań.

Płyn Ringera Fresenius - interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z glikozydami naparstnicy ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiej lub mogącej zagrażać życiu arytmii serca, zwłaszcza, gdy u pacjentów występuje hipokaliemia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania moczopędnych leków tiazydowych ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii spowodowanej zmniejszonym wydalaniem wapnia z moczem. Przeciwwskazane jest łączenie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (amilorid, kanrenian potasu, spironolakton, triamteren) stosowanymi w monoterapii lub w skojarzeniu ze względu na ryzyko wystąpienia mogącej zagrażać życiu hiperkaliemii, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (sumowanie się efektu hiperkaliemicznego). Nie zaleca się łączenia preparatu z: inhibitorami konwertazy angiotensyny i takrolimusem (ze względu na ryzyko wystąpienia mogącej zagrażać życiu hiperkaliemii, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; sumowanie się efektu hiperkaliemicznego), kortykosteroidami i kortykotropiną. Ze względu na zawartość wapnia, preparatu nie należy mieszać z roztworami zawierającymi węglany, szczawiany lub fosforany. Przed dodaniem innego leku należy sprawdzić czy zakres pH, w którym jest on skuteczny jest taki sam, jak płynu Ringera.

Płyn Ringera Fresenius - dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie ustala lekarz w zależności od stanu klinicznego pacjenta, wieku, masy ciała i wyników badań laboratoryjnych. Dawka dobowa zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny i elektrolity. Zazwyczaj podawana dawka wynosi 250 - 2800 ml roztworu w infuzji dożylnej w ciągu doby, z szybkością maksymalną wynoszącą 6 ml/min. Szybkość infuzji zależy od stanu klinicznego pacjenta i jest ustalana przez lekarza. Nie należy przekraczać dawki dobowej max. wynoszącej 40 ml/kg mc. Sposób podania. Dożylnie - można podawać do żył obwodowych. Nie podawać domięśniowo.

Płyn Ringera Fresenius - uwagi


Podobne leki
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!