Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Spis treści

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - skład

100 ml płynu zawiera 368 mg chlorku sodu, 374 mg chlorku amonu, 127 mg chlorku potasu.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy zawierający jony chloru i potasu w stężeniu większym niż występujące w osoczu. Skład jonowy roztworu jest zbliżony do składu soku żołądkowego. Zapobiega powstawaniu zasadowicy metabolicznej, hipochloremii i hipokaliemii wywołanych utratą soku żołądkowego. Jego skład pozwala na uzupełnianie strat bieżących potasu, ale stężenie jest zbyt małe do uzupełnienia już istniejących niedoborów. 100 ml dostarcza 6,3 mmol sodu, 1,7 mmol potasu, 15 mmol chloru, 7 mmol jonów amonowych. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Reklama

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - wskazania

Zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipochloremia i zasadowica metaboliczna) wywołane obfitymi wymiotami lub przetokami żołądkowymi, odsysaniem i drenażem treści żołądkowej.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Przeciwwskazania

Przewodnienie. Ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Niewydolność wątroby. Kwasica metaboliczna. Niewydolność krążenia. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - ciąża

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - efekty uboczne

Przewodnienie. Kwasica metaboliczna. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 500-2000 ml/dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex
<-- popup -->