Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy zawierający jony chloru i potasu w stężeniu większym niż występujące w osoczu. Skład jonowy roztworu jest zbliżony do składu soku żołądkowego. Zapobiega powstawaniu zasadowicy metabolicznej, hipochloremii i hipokaliemii wywołanych utratą soku żołądkowego. Jego skład pozwala na uzupełnianie strat bieżących potasu, ale stężenie jest zbyt małe do uzupełnienia już istniejących niedoborów. 100 ml dostarcza 6,3 mmol sodu, 1,7 mmol potasu, 15 mmol chloru, 7 mmol jonów amonowych. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Wskazania

Zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipochloremia i zasadowica metaboliczna) wywołane obfitymi wymiotami lub przetokami żołądkowymi, odsysaniem i drenażem treści żołądkowej.

Przeciwwskazania

Przewodnienie. Ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Niewydolność wątroby. Kwasica metaboliczna. Niewydolność krążenia. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Kwasica metaboliczna. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 500-2000 ml/dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex