Povidone Iodine Solutio 10% Teva

Reklama

Działanie

Kompleksowy związek jodu z powidonem. W zetknięciu ze skórą lub błoną śluzową lek ulega powolnemu rozpadowi z wydzielaniem wolnego jodu. Wykazuje szerokie spektrum działania antyseptycznego, zwalcza i przeciwdziała zakażeniom ran, skóry i jam ciała, włącznie z ranami ciętymi. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu stanom zapalnym pochwy i zakażeniom jamy ciała. Działa na bakterie (szczególnie na paciorkowce i gronkowca złocistego) i grzyby nie powodując powstawania oporności. Preparat do użytku zewnętrznego, może ulec wchłanianiu nawet przez nieuszkodzoną skórę i błony śluzowe wywołując działanie ogólnoustrojowe.

Wskazania

Środek antyseptyczny do odkażania ran, skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi; do przemywania zakażonych ran pourazowych; w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry; w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych; w zapaleniach pochwy; w zakażeniach jamy ustnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadczynność tarczycy. Zaburzenia czynności nerek. Ciąża, karmienie piersią. Jednoczesne stosowanie preparatów litu. Nie stosować u niemowląt, przed i po terapii radioaktywnym izotopem jodu oraz przed wykonaniem scyntygrafii i przed leczeniem raka tarczycy radioaktywnym izotopem jodu.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub w wywiadzie niewydolnością nerek (zwiększone ryzyko kumulacji jodu). Wzrost ryzyka absorpcji jodu i zwiększenie jego stężenia w surowicy krwi występuje gdy: lek stosuje się na błony śluzowe i dużą powierzchnię nieuszkodzonej skóry oraz gdy tkanka podskórna nie jest wykształcona tak, jak u noworodków; kiedy kontakt leku z dużą powierzchnią skóry jest przedłużony; gdy skóra jest uszkodzona tak, jak u pacjentów z rozległymi oparzeniami lub ranami innego pochodzenia; jeśli lek stosuje się wielokrotnie na błony śluzowe pochwy lub jamy ustnej; kiedy następuje wdychanie oparów leku co może powodować absorpcję jodu przez płuca. Zwiększenie stężenia jodu we krwi może powodować zaburzenia czynności tarczycy oraz inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub nadwrażliwości na lek należy przerwać leczenie do ustąpienia objawów niepożądanych.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią. Stosowanie preparatu powinno ograniczać się jedynie do niewielkich uszkodzeń skóry kiedy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko jego stosowania.

Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić reakcje skórne typu nadwrażliwości tj. kontaktowa reakcja alergiczna typu późnego, która może występować w postaci świądu, rumienia i pęcherzyków. W pojedynczych przypadkach może wystąpić ostra, uogólniona reakcja ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i (lub) duszności - reakcja anafilaktyczna. Długotrwałe stosowanie na duże rany i rozległe oparzenia może powodować zwiększenie stężenia jodu w surowicy krwi. W następstwie absorpcji dużych ilości jodu z powidonu jodowanego np. podczas leczenia oparzeń może dochodzić do wystąpienia zaburzeń równowagi elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, osmolarności osocza w postaci kwasicy metabolicznej oraz podwyższonego stężenia sodu we krwi. Mogą wystąpić inne objawy ogólne tj.: podrażnienie i obrzęk powiek, pieczenie lub ból w ustach oraz gardle, ślinotok, biegunka, obrzęk płuc. W odosobnionych przypadkach pacjenci z chorobami tarczycy w wywiadzie mogą rozwinąć indukowaną jodem nadczynność tarczycy z takimi objawami jak: tachykardia czy niepokój. Może również dojść do zaburzeń czynności nerek w postaci ostrej niewydolności nerek.

Interakcje

Powidon jodowany może reagować z białkami i innymi nieutlenionymi związkami organicznymi prowadząc do osłabienia ich działania. Preparaty zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru nie powinny być używane wspólnie z powidonem jodowanym. Leku nie należy stosować wspólnie z innymi środkami antyseptycznymi.

Dawkowanie

Do odkażania ran i skóry stosuje się roztwór nie rozcieńczony. Zranione miejsce należy smarować lub przyłożyć zwilżony roztworem opatrunek i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Skórę przed zabiegiem operacyjnym należy odkazić stosując ok. 1 ml roztworu na 100 cm2 skóry. Do odkażania jam ciała używa się roztwory uzyskane przez 10-20-krotne rozcieńczenie leku wodą. Do sporządzania roztworu użyć 1 część preparatu na 9 do 19 części wody. Do odkażania błon śluzowych i irygacji pochwy lek stosuje się po rozcieńczeniu przegotowaną wodą 1:10.

Reklama

Uwagi

Absorpcja jodu z leku może wpływać na wyniki badań diagnostycznych tj.: czynnościowe testy tarczycy TSH, FT3, FT4, scyntygrafia tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI, testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub w moczu np. test z toluidyną wykrywający obecność hemoglobiny oraz glukozy w stolcu i w moczu.

Pharmindex