ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Povidone Iodine Solutio 10% Teva

Spis treści

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - skład

100 ml zawiera 10 g powidonu jodowanego.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - działanie

Kompleksowy związek jodu z powidonem. W zetknięciu ze skórą lub błoną śluzową lek ulega powolnemu rozpadowi z wydzielaniem wolnego jodu. Wykazuje szerokie spektrum działania antyseptycznego, zwalcza i przeciwdziała zakażeniom ran, skóry i jam ciała, włącznie z ranami ciętymi. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu stanom zapalnym pochwy i zakażeniom jamy ciała. Działa na bakterie (szczególnie na paciorkowce i gronkowca złocistego) i grzyby nie powodując powstawania oporności. Preparat do użytku zewnętrznego, może ulec wchłanianiu nawet przez nieuszkodzoną skórę i błony śluzowe wywołując działanie ogólnoustrojowe.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - wskazania

Środek antyseptyczny do odkażania ran, skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi; do przemywania zakażonych ran pourazowych; w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry; w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych; w zapaleniach pochwy; w zakażeniach jamy ustnej.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadczynność tarczycy. Zaburzenia czynności nerek. Ciąża, karmienie piersią. Jednoczesne stosowanie preparatów litu. Nie stosować u niemowląt, przed i po terapii radioaktywnym izotopem jodu oraz przed wykonaniem scyntygrafii i przed leczeniem raka tarczycy radioaktywnym izotopem jodu.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub w wywiadzie niewydolnością nerek (zwiększone ryzyko kumulacji jodu). Wzrost ryzyka absorpcji jodu i zwiększenie jego stężenia w surowicy krwi występuje gdy: lek stosuje się na błony śluzowe i dużą powierzchnię nieuszkodzonej skóry oraz gdy tkanka podskórna nie jest wykształcona tak, jak u noworodków; kiedy kontakt leku z dużą powierzchnią skóry jest przedłużony; gdy skóra jest uszkodzona tak, jak u pacjentów z rozległymi oparzeniami lub ranami innego pochodzenia; jeśli lek stosuje się wielokrotnie na błony śluzowe pochwy lub jamy ustnej; kiedy następuje wdychanie oparów leku co może powodować absorpcję jodu przez płuca. Zwiększenie stężenia jodu we krwi może powodować zaburzenia czynności tarczycy oraz inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub nadwrażliwości na lek należy przerwać leczenie do ustąpienia objawów niepożądanych.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - ciąża

Należy unikać stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią. Stosowanie preparatu powinno ograniczać się jedynie do niewielkich uszkodzeń skóry kiedy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko jego stosowania.

Reklama

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - efekty uboczne

Rzadko mogą wystąpić reakcje skórne typu nadwrażliwości tj. kontaktowa reakcja alergiczna typu późnego, która może występować w postaci świądu, rumienia i pęcherzyków. W pojedynczych przypadkach może wystąpić ostra, uogólniona reakcja ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i (lub) duszności - reakcja anafilaktyczna. Długotrwałe stosowanie na duże rany i rozległe oparzenia może powodować zwiększenie stężenia jodu w surowicy krwi. W następstwie absorpcji dużych ilości jodu z powidonu jodowanego np. podczas leczenia oparzeń może dochodzić do wystąpienia zaburzeń równowagi elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, osmolarności osocza w postaci kwasicy metabolicznej oraz podwyższonego stężenia sodu we krwi. Mogą wystąpić inne objawy ogólne tj.: podrażnienie i obrzęk powiek, pieczenie lub ból w ustach oraz gardle, ślinotok, biegunka, obrzęk płuc. W odosobnionych przypadkach pacjenci z chorobami tarczycy w wywiadzie mogą rozwinąć indukowaną jodem nadczynność tarczycy z takimi objawami jak: tachykardia czy niepokój. Może również dojść do zaburzeń czynności nerek w postaci ostrej niewydolności nerek.

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - interakcje

Powidon jodowany może reagować z białkami i innymi nieutlenionymi związkami organicznymi prowadząc do osłabienia ich działania. Preparaty zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru nie powinny być używane wspólnie z powidonem jodowanym. Leku nie należy stosować wspólnie z innymi środkami antyseptycznymi.

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - dawkowanie

Do odkażania ran i skóry stosuje się roztwór nie rozcieńczony. Zranione miejsce należy smarować lub przyłożyć zwilżony roztworem opatrunek i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Skórę przed zabiegiem operacyjnym należy odkazić stosując ok. 1 ml roztworu na 100 cm2 skóry. Do odkażania jam ciała używa się roztwory uzyskane przez 10-20-krotne rozcieńczenie leku wodą. Do sporządzania roztworu użyć 1 część preparatu na 9 do 19 części wody. Do odkażania błon śluzowych i irygacji pochwy lek stosuje się po rozcieńczeniu przegotowaną wodą 1:10.

Povidone Iodine Solutio 10% Teva - uwagi

Absorpcja jodu z leku może wpływać na wyniki badań diagnostycznych tj.: czynnościowe testy tarczycy TSH, FT3, FT4, scyntygrafia tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI, testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub w moczu np. test z toluidyną wykrywający obecność hemoglobiny oraz glukozy w stolcu i w moczu.


Podobne leki
Betadine
Braunoderm zabarwiony
Braunol 7,5%, roztwór na skórę
Braunovidon

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!