ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pregabalin Pfizer

Spis treści

Reklama

Pregabalin Pfizer - skład

1 kaps. twarda zawiera 75 mg i 150 mg pregabaliny.

Reklama

Pregabalin Pfizer - zastosowanie

Ból neuropatyczny. Produkt jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. 

Padaczka. Produkt jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. 

Uogólnione zaburzenia lękowe. Produkt jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u osób dorosłych.

Reklama

Pregabalin Pfizer - dawkowanie

Dawka wynosi 150-600 mg/dobę, podawana w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Ból neuropatyczny: leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę, podawanej w 2-3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/dobę, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg/dobę. 

Padaczka: leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę, podawanej w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tyg. leczenia do 300 mg/dobę. Dawkę maks. 600 mg/dobę można osiągnąć po kolejnym tyg. Uogólnione zaburzenia lękowe: dawka wynosi 150-600 mg/dobę podawana w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia. Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji, dawkę tę po 1 tyg. leczenia można zwiększyć do 300 mg/dobę. Po upływie kolejnego tyg. dawkę można zwiększyć do 450 mg/dobę.

Po upływie jeszcze 1 tyg. można wprowadzić dawkę maks. 600 mg/dobę. Przerwanie leczenia pregabaliną: zgodnie z obecną praktyką kliniczną w razie konieczności przerwania leczenia pregabaliną należy dokonywać tego stopniowo przez okres co najmniej 1 tyg. niezależnie od wskazania. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek.

Pregabalina jest usuwana z krążenia ogólnego głównie przez wydalanie nerkowe w postaci niezmienionej. Ze względu na fakt, że klirens pregabaliny jest wprost proporcjonalny do ClCr, redukcja dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek powinna być przeprowadzona indywidualnie, zgodnie z ClCr. Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu 4 h). U pacjentów dializowanych dobowa dawka pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek.

Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym czterogodzinnym zabiegu hemodializy. Dostosowanie dawki pregabaliny w zależności od czynności nerek: ClCr (ml/min) ≥60 – dawka początkowa (mg/dobę) 150, dawka maks.(mg/dobę) 600, schemat dawkowania: BID lub TID; ≥30-<60, 75, 300, BID lub TID; ≥15-<30, 25-50, 150, raz/dobę lub BID; <15, 25, 75, raz/dobę; dodatkowa dawka pregabaliny podawana po zabiegu hemodializy (mg) 25 - dawka początkowa, 100 - dawka maks., dawka pojedyncza. (TID = 3x/dobę; BID = 2x/dobę). 

Zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży (w wieku 12-17 lat).

Dostępne obecnie dane nie pozwalają sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania. Pacjenci w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na zmniejszoną czynność nerek.


Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!