ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pregnyl

Pregnyl to lek zawierający hormon znany jako ludzka gonadotropina kosmówkowa (lub w skrócie hCG) należący do gonadotropin. Kontroluje on czynności narządów płciowych.
Spis treści

Reklama

Kiedy stosować Pregnyl?

U kobiet:

  • Indukcja owulacji w niepłodności spowodowanej brakiem owulacji lub upośledzeniem dojrzewania pęcherzyków.
  • Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia pozaustroj owego.
  • Zapobieganie niewydolności ciałka żółtego.

U mężczyzn:

  • Hipogonadyzm hipogonadotropowy.
  • Opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki mózgowej.
  • Wnętrostwo, nie wynikające z przyczyny anatomicznej.

Reklama

Pregnyl - skład

1 ampułka zawiera 5000 j.m. gonadotropiny kosmówkowej (Gonadotropinum chorionicum), (hCG), otrzymanej z moczu kobiet ciężarnych, o aktywności hormonu luteinizującego (LH) .

Reklama

Pregnyl - działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko może wystąpić ogólna wysypka lub gorączka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Pregnyl może powodować reakcje w miejscu wykonania wstrzyknięcia takie jak zasinienie, ból, zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie. Okazjonalnie raportowano reakcje alergiczne najczęściej jako ból i lub wysypka w miejscu podania wstrzyknięcia.

U kobiet:

Zaburzenia naczyniowe

W rzadkich przypadkach zaburzenia zatorowo-zakrzepowe związane z terapią FSH/hCG, zwykle połączone z ciężkim zespołem hiperstymulacji jajników

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Wysięk opłucnowy jako powikłanie ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Ból brzucha, objawy żołądkowo-jelitowe jak nudności i biegunka związane z łagodnym zespołem hiperstymulacji jajników. Wodobrzusze, jako powikłanie ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niepożądana hiperstymulacja jajników, łagodny lub ciężki zespół hiperstymulacji jajników (OHSS, patrz punkt 4.4).

Ból piersi, łagodne do umiarkowanego powiększenie jajników i torbiele jajników związane z łagodnym zespołem hiperstymulacji jajników. Duże torbiele jajników (skłonne do pękania), zwykle związane z ciężkim zespołem hiperstymulacji jajników.

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała jako charakterystyczne dla ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników.

U mężczyzn:

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Zatrzymywanie wody i sodu obserwowano okazjonalnie po podaniu dużych dawek; jest to związane ze zwiększeniem wytwarzania androgenów

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Leczenie hCG może sporadycznie powodować ginekomastię.

Reklama

Pregnyl - przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Podejrzenie istnienia lub istnienie nowotworów zależnych od hormonów takich jak: rak jajnika, piersi i szyjki macicy u kobiet i rak gruczołu krokowego lub gruczołu sutkowego u mężczyzn.
  • Wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające zajście w ciążę.
  • Włókniakomięśniaki macicy uniemożliwiające zajście w ciążę.

Reklama

Pregnyl - dawkowanie

Dawkowanie u kobiet:

Indukcja owulacji w niepłodności spowodowanej brakiem owulacji lub upośledzeniem dojrzewania pęcherzyków:

Zwykle, jedno wstrzyknięcie 5 000 do 10 000 j.m. produktu Pregnyl, po zakończeniu leczenia produktem zawierającym FSH.

Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia pozaustrojowego:

Zwykle, jedno wstrzyknięcie 5 000 do 10 000 j.m. produktu Pregnyl, po zakończeniu leczenia produktem zawierającym FSH.

Zapobieganie niewydolności ciałka żółtego:

Dwa do trzech powtórzonych wstrzyknięć w dawce 1 000 do 3 000 j .m. każde, w ciągu 9 dni po wystąpieniu owulacji lub transferu zarodka (np. w dniu 3., 6. i 9. po indukcji owulacji).

Dawkowanie u mężczyzn:

Hipogonadyzm hipogonadotropowy:

Dawka 1 000 do 2 000 j.m. produktu Pregnyl dwa do trzech razy w tygodniu. W przypadku zmniejszonej płodności produkt Pregnyl można podawać dodatkowo z produktem zawierającym folitropinę (FSH) dwa do trzech razy w tygodniu. Aby uzyskać poprawę spermatogenezy leczenie należy kontynuować przez co najmniej 3 miesiące. Podczas tej terapii nie należy stosować terapii uzupełniającej testosteronem. Uzyskany efekt terapeutyczny może być podtrzymywany podawaniem samego produktu Pregnyl.

Opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki mózgowej.

Dawka 1500 j .m. dwa do trzech razy w tygodniu, przez co najmniej 6 miesięcy.

Wnętrostwo, nie wynikające z przyczyny anatomicznej.

poniżej 2 roku życia: 250 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy, -poniżej 6 roku życia: 500 do 1 000 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy, -powyżej 6 roku życia: 1 500 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba leczenie można powtórzyć.

Sposób podawania

Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, roztwór produktu Pregnyl należy podawać wolno domięśniowo lub podskórnie.

Reklama

Pregnyl a ciąża

Pregnyl nie powinien być stosowany w ciąży. Nie należy stosować produktu Pregnyl w czasie karmienia piersią.


Podobne leki
Gonal-f
Puregon
Menopur
Luveris

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!