Źródło

Probówka transportowa z pałeczką do pobierania wymazów Clearview Chlamydia

Reklama

Działanie

Sterylne wymazówki z zakończeniem wykonanym z dakronu przeznaczone do pobierania wymazów z szyjki macicy, umieszczone w plastikowych probówkach transportowych.

Wskazania

Pobieranie i transportowanie wymazów z szyjki macicy w celu diagnostyki Chlamydia trachomatis, materiał pomocniczy dla zestawu diagnostycznego Clearview Chlamydia MF.

Dawkowanie

Usunąć nadmiar śluzu z błony śluzowej kanału szyjki macicy za pomocą oddzielnej wymazówki. Wprowadzić wymazówkę do kanału szyjki macicy i obracać przez 10-30 sek. Włożyć wymazówkę do probówki transportowej.

Reklama

Uwagi

Jeżeli test będzie przeprowadzony w ciągu 24 h od pobrania, próbkę przechowywać w suchym miejscu w temp. 18-30st.C. Jeżeli test nie będzie przeprowadzony w ciągu 24 h próbkę przechowywać w temp. 2-8st.C do 5 dni, nie zamrażać.

Pharmindex