Procto-Glyvenol

Reklama

Działanie

Preparat przeciwhemoroidalany do stosowania miejscowego. Tribenozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i poprawia napięcie naczyniowe, ma również działanie przeciwzapalne. Lidokaina jest substancją znieczulającą miejscowo - redukuje świąd, pieczenie i dolegliwości bólowe związane z żylakami odbytu.

Wskazania

Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby. W przypadku braku poprawy po 1 tyg. stosowania preparatu lub w przypadku wystąpienia innych, nieobserwowanych wcześniej objawów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, krem może powodować miejscowe reakcje skórne (m.in. kontaktowe zapalenie skóry). Krem zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (mogą być typu późnego). Opakowanie bezpośrednie kremu zawiera nakrętkę z gumy lateksowej - lateks może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Unikać kontaktu kremu z oczami.

Ciąża i laktacja

Kremu i czopków nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Preparaty mogą być stosowane od 4. miesiąca ciąży i w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek. Badania na zwierzętach wykazały, że lidokaina nie ma wpływu na płodność. Brak danych dotyczących potencjalnego wpływu tribenozydu na płodność.

Działania niepożądane

Rzadko reakcje skórne w miejscu podania: pokrzywka, świąd, wysypka, ból (objawy te mogą wystąpić poza miejscem aplikacji). Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, zaburzenia sercowo - naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Krem lub 1 czopek 2 razy dziennie (rano i wieczorem) do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując krem lub 1 czopek raz dziennie. W leczeniu wewnętrznych hemoroidów krem nakłada się za pomocą załączonego aplikatora. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu u dzieci.

Reklama

Uwagi

W uzupełnieniu leczenia żylaków odbytu zaleca się utrzymywanie odpowiedniej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych i diety. Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex