Procto-Hemolan control

Reklama

Działanie

Diosmina zwiększa napięcie żylne i działa ochronnie na naczynia. W naczyniach żylnych zmniejsza rozszerzalność żył oraz zastój żylny. W mikrokrążeniu zmniejsza przepuszczalność włośniczek i zwiększa ich opór. Diosmina zwiększa wytrzymałość układu kapilarnego, szczególnie u pacjentów z nasiloną kruchością naczyń. Diosmina po podaniu doustnym jest hydrolizowana w jelitach przez florę bakteryjną do aglikonu - diosmetyny, która szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Tmax dla diosmetyny wynosi ok. 1 h. T0,5 diosmetyny w osoczu krwi wynosi średnio 31,5 h. Metabolitami diosminy są kwasy fenolowe i ich pochodne sprzężone z glicyną. W postaci zmetabolizowanej jest wydalana głównie z kałem i moczem. Niewchłonięta część dawki diosminy i diosmetyny jest wydalana z kałem.

Wskazania

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że jest to tylko leczenie objawowe i powinno być krótkotrwałe. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu) lub przebieg porodu. W przypadku zdecydowanej konieczności lek może zostać przepisany kobiecie w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią z uwagi na brak danych dotyczących przenikania diosminy do mleka kobiecego.

Działania niepożądane

Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty; ból i zawroty głowy, złe samopoczucie. Wysypka, świąd, pokrzywka.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami.

Dawkowanie

Doustnie. Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabl. na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabl. na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex