Nowy sklep

już ON-LINE

ProHance

Działanie

Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań z zastosowaniem magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Preparat umożliwia obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz zmian o nieprawidłowym unaczynieniu. Nie przechodzi on przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg, jednak przerwanie bariery krew-mózg lub patologiczne unaczynienie pozwalają na gromadzenie się gadoteridolu w zmienionym chorobowo miejscu (nowotwory, ropnie, podostre zawały). Preparat jest roztworem hipertonicznym (pH 6,5-8,0).

Wskazania

Wzmocnienie kontrastowe w obrazowaniu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego: diagnostyka mózgu, rdzenia kręgowego i otaczających tkanek o nieprawidłowym unaczynieniu lub ze zmianami chorobowymi prowadzącymi do przerwania bariery krew-mózg; diagnostyka całego ciała, w tym głowy, szyi, wątroby, gruczołu piersiowego, układu mięśniowo-szkieletowego oraz zmian patologicznych w tkankach miękkich.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek. Dzieci poniżej 6 mż.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie należy karmić piersią przez 24 h od podania preparatu.

Działania niepożądane

Rzadko: nudności, wymioty, uczucie gorąca. Może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne (zaczerwienienie skóry, pokrzywka i inne zmiany na skórze lub błonach śluzowych) lub ciężkie reakcje anafilaktyczne (wstrząs anafilaktyczny), w pojedynczych przypadkach: obrzęk twarzy, krtani lub obrzęk naczyniowy. Donoszono o pojedynczych przypadkach występowania drgawek, bólu głowy, bólu w okolicach klatki piersiowej i w miejscu wstrzyknięcia, świądu i duszności. Może wystąpić nieprzyjemny smak w ustach oraz przejściowe zmiany stężenie żelaza we krwi.

Dawkowanie

Dożylnie. Badanie mózgu, rdzenia kręgowego - dorośli: 0,2 ml/kg mc. - 0,6 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc. - 0,3 mmol/kg mc.); dzieci od 6 mż.: 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc.). Po podaniu preparatu należy wstrzyknąć 5 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu. Obrazowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 1 h od podania preparatu. Kolejne badanie można przeprowadzać nie wcześniej niż po upływie 6 h od zastosowania preparatu.

Uwagi

Nie wolno mieszać preparatu z innymi lekami. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostawać pod obserwacją medyczną. W czasie badania należy zapewnić bezpośredni dostęp do sprzętu do resuscytacji.

Pharmindex