Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Prokit

Prokit to lek dostępny na receptę, który łagodzi objawy żołądkowo-jelitowe, jak: wzdęcia, niestrawność, wymioty, zgaga, brak apetytu czy nudności. Preparat usprawnia pracę przewodu pokarmowego, a także przyspiesza opróżnianie żołądka. Sprawdź dawkowanie, przeciwwskazania oraz skutki uboczne leku. 
Spis treści

Reklama

Prokit - skład

1 tabl. powl. zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Prokit - działanie

Itopryd pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego poprzez aktywność antagonistyczną wobec receptorów dopaminowych D2 oraz hamowanie działania acetylocholinoesterazy. Stymuluje uwalnianie acetylocholiny i hamuje jej rozkład. Przyspiesza opróżnianie żołądka. Działa także przeciwwymiotnie poprzez receptory D2 zlokalizowane w strefie wyzwalającej chemoreceptora. Działanie itoprydu jest wysoce specyficzne w stosunku do górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie wpływa na stężenie gastryny we krwi. Po podaniu doustnym itopryd wchłania się szybko i niemal całkowicie (pokarm nie wpływa na wchłanianie), osiągając Cmax po 30-45 min. Biodostępność wynosi ok. 60%, co jest wynikiem metabolizmu pierwszego przejścia przez wątrobę. W ok. 96% wiąże się z białkami osocza. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie przez monooksygenazę flawinozależną (FMO3). Zidentyfikowano 3 metabolity, z których tylko jeden wykazuje niewielką aktywność, bez istotnego znaczenia farmakologicznego. Itopryd i jego metabolity są wydalane głównie w moczu. T0,5 wynosi 6 h.

Reklama

Prokit - wskazania

Leczenie (u pacjentów dorosłych) objawów żołądkowo-jelitowych czynnościowej niestrawności, niezwiązanej z chorobą wrzodową, takich jak: uczucie wzdęcia brzucha, uczucie nadmiernej pełności w żołądku, ból w nadbrzuszu, dyskomfort, brak łaknienia, zgaga, nudności i wymioty.

Reklama

Prokit - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja.

Reklama

Prokit - ostrzeżenia

Itopryd nasila działanie acetylocholiny i może powodować działania niepożądane pochodzenia cholinergicznego. Nie ma dostępnych danych dotyczących długotrwałego stosowania itoprydu. Preparat zawiera 70,95 mg laktozy (co odpowiada 74,68 mg laktozy jednowodnej) - nie należy go stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabl. powl., to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Prokit - ciąża

W okresie ciąży lub u kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Reklama

Prokit - efekty uboczne

Niezbyt często: leukopenia, hiperprolaktynemia, drażliwość, ból głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy, biegunka, zaparcie, ból brzucha, nadmierne wydzielanie śliny, ból w klatce piersiowej, ból pleców, zmęczenie. Rzadko: wysypka, rumień, świąd. Częstość nieznana: trombocytopenia, reakcje rzekomoanafilaktyczne, ginekomastia, drżenie, nudności, żółtaczka, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN) i kreatyniny, zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, GGTP i fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny. W trakcie leczenia należy uważnie monitorować parametry hematologiczne; w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać leczenie. W razie wystąpienia mlekotoku lub ginekomastii należy przerwać lub zakończyć leczenie tym lekiem.

Prokit - interakcje

Itopryd przyspiesza motorykę przewodu pokarmowego, co może wpływać na wchłanianie jednocześnie stosowanych leków doustnych: jest to szczególnie istotne w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym, leków o przedłużonym uwalnianiu substancji czynnej i powlekanych dojelitowych postaci farmaceutycznych. Substancje o działaniu antycholinergicznym mogą osłabiać działanie itoprydu. Cymetydyna, ranitydyna, teprenon i cetraksat nie wpływają na działanie prokinetyczne itoprydu. Nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania itoprydu i warfaryny, diazepamu, diklofenaku, tyklopidyny, nifedypiny i chlorku nikardypiny. Nie oczekuje się interakcji na poziomie cytochromu P450, ponieważ itopryd jest metabolizowany głównie przy udziale monooksygenazy flawinowej.

Prokit - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę. Dawka może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby. W badaniach klinicznych czas trwania leczenia wynosił do 8 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie obserwować i w razie wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności itoprydu u dzieci. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, przyjmować przed posiłkiem. Linia podziału na tabl. ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Prokit - uwagi

Chociaż nie wykazano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie można jednak wykluczyć osłabienia koncentracji uwagi w wyniku bardzo rzadko występujących zawrotów głowy.


Podobne leki
Zirid

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!