Propecia

Spis treści

Propecia - skład

1 tabl. powl. zawiera 1 mg finasterydu.

Propecia - Działanie

Kompetycyjny i swoisty inhibitor 5-α-reduktazy typu II, enzymu biorącego udział w metabolizmie testosteronu. Zahamowanie aktywności tego enzymu blokuje obwodową konwersję testosteronu do 5-α-dihydrotestosteronu (DHT), który jest hormonem odpowiedzialnym za proces łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe). Finasteryd nie ma powinowactwa do receptora androgenowego, nie wywiera działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego ani progestagennego. Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi około 80% i jest niezależna od pokarmu (Cmax we krwi osiąga po 2 h po podaniu). Około 93% leku wiąże się z białkami osocza krwi. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie (CYP 3A4) oraz wydalany z kałem i moczem. Podanie preparatu prowadzi do szybkiego (w ciągu 24 h) zmniejszenia stężenia DHT we krwi, a w jego następstwie - także w tkankach, m.in. w skórze głowy. Zahamowaniu ulega także proces miniaturyzacji mieszków włosowych, zachodzący w przebiegu łysienia typu męskiego, dzięki czemu następuje odwrócenie procesu łysienia i zwiększony wzrost włosów. Preparat ma największą skuteczność u mężczyzn z łagodną i umiarkowaną utratą włosów, nie wywiera natomiast działania leczniczego u kobiet z łysieniem androgenowym.

Reklama

Propecia - wskazania

Leczenie łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Propecia - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie finasterydu lub innych inhibitorów 5α - reduktazy typu II w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lub innych chorób. Nie stosować u kobiet i dzieci.

Propecia - ostrzeżenia

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak danych wykazujących skuteczność czy bezpieczeństwo stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Propecia - ciąża

Stosowanie leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane. Ponadto kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek preparatu ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania finasterydu i wynikające z tego zagrożenie dla płodu płci męskiej.

Propecia - efekty uboczne

Niezbyt często: obniżone libido, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu). Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk warg i twarzy, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność. Ponadto: utrzymywanie się zaburzeń erekcji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn.

Propecia - interakcje

Finasteryd metabolizowany jest głównie z udziałem układu cytochromu P450 3A4, ale nie wpływa na ten układ. Istnieje możliwość, że substancje będące inhibitorami i induktorami cytochromu P450 3A4 wpływają na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak na podstawie ustalonych marginesów bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia leku z powodu jednoczesnego stosowania takich inhibitorów było istotne klinicznie.

Propecia - dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. raz na dobę. Lek należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków. Minimalny okres leczenia wynosi 3 miesiące, ale zaleca się nieprzerwane stosowanie preparatu, gdyż po jego odstawieniu osiągnięty efekt leczniczy zanika w ciągu 9-12 miesięcy. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Propecia - uwagi

U mężczyzn leczonych preparatem (w wieku od 18 do 41 lat), przeciętne wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy zmniejszyły się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml w 12. miesiącu leczenia; należy rozważyć podwojenie wartości stężenia PSA u mężczyzn przyjmujących preparat.

Pharmindex
<-- popup -->