ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Propess

Spis treści

Reklama

Propess - skład

1 dopochwowy system terapeutyczny zawiera 10 mg dinoprostonu (5 mg/12 h).

Reklama

Propess - działanie

Dinoproston - prostaglandyna E2 - działa silnie pobudzająco na mięśnie gładkie ciężarnej macicy, prowadząc do skurczów macicy i przyspieszenia dojrzewania szyjki macicy. W ciągu 12 h uwalnia się około 5 mg dinoprostonu.

Reklama

Propess - wskazania

Lek wskazany jest w celu zapoczątkowania i/lub kontynuacji rozwierania się szyjki macicy u kobiet ciężarnych w terminie porodu (od 38 tyg. ciąży), gdy spełnione są następujące warunki: stan szyjki macicy oceniony wg skali Bishopa na 6 lub mniej punktów; ciąża pojedyncza; główkowe położenie płodu; wskazane jest wywołanie porodu; brak przeciwwskazań ze strony matki lub płodu.

Reklama

Propess - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na prostaglandyny lub inne składniki preparatu. Preparatu nie należy stosować lub natychmiast odstawić: po rozpoczęciu akcji porodowej; po pęknięciu błon płodowych; w przypadku stosowania oksytocyny; w stanach, w których długotrwały skurcz macicy jest niewskazany (tj. u pacjentek po rozległych zabiegach chirurgicznych na macicy, po zabiegach chirurgicznych na szyjce macicy, ze znacznym niestosunkiem porodowym, z nieprawidłowym ułożeniem płodu, z podejrzeniem lub objawami stanu zagrożenia płodu, z trudnym lub urazowym porodem w wywiadzie, po co najmniej 3 porodach w terminie); po przebytej lub współistniejącej chorobie o podłożu zapalnym w obrębie miednicy małej; w przypadku ciąży mnogiej.

Reklama

Propess - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentek z nadmierną czynnością skurczową macicy w wywiadzie oraz u pacjentek z jaskrą lub astmą oskrzelową. Przed zastosowaniem prostaglandyny E2 należy odstawić niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Nasilone i przedłużone skurcze macicy mogą poprzedzać wystąpienie skurczu tężcowego lub pęknięcie macicy, dlatego w takim przypadku wkładkę należy natychmiast usunąć.
Wkładkę należy niezwłocznie usunąć z pochwy, jeśli nastąpiło pełne rozwarcie szyjki macicy lub w następujących okolicznościach: po rozpoczęciu porodu (po zastosowaniu preparatu za początek porodu przyjmuje się występowanie regularnych, bolesnych skurczów macicy, występujących co 3 minuty, niezależnie od tego, czy w szyjce macicy zachodzą zmiany); po samoistnym lub spowodowanym sztucznie pęknięciu błon płodowych; jeżeli zachodzi podejrzenie nadmiernej stymulacji macicy i skurczów o nadmiernym natężeniu; gdy wystąpią objawy stanu zagrożenia płodu; jeśli u ciężarnej wystąpią objawy działań niepożądanych leku; gdy planowane jest podanie oksytocyny.

Reklama

Propess - ciąża

Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u kobiet ciężarnych w terminie porodu, gdy istnieją wskazania do wywołania porodu.

Reklama

Propess - efekty uboczne

Po podaniu preparatu obserwowano typowe działania niepożądane zazwyczaj występujące po dopochwowym podaniu prostaglandyny E2. Istnieją doniesienia o wystąpieniu odchyleń w badaniu KTG i niespecyficznych stanów zagrożenia płodu w czasie podawania i po podawaniu dopochwowej prostaglandyny E2. Obserwowano nadmierną częstotliwość i intensywność skurczów macicy, niekiedy z zagrożeniem dla płodu, co wymaga natychmiastowego usunięcia wkładki z pochwy. Obserwowano działania ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka.

Propess - interakcje

Prostaglandyny nasilają działanie leków zwiększających czynność skurczową macicy. W związku z tym pacjentkom otrzymującym dożylnie leki przyspieszające akcję porodową, prostaglandynę E2 można podać tylko w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem ostrożności. Jeśli leki te są stosowane jednocześnie lub w krótkich odstępach czasu, należy uważnie monitorować czynność skurczową macicy pod kątem wystąpienia nadmiernego napięcia mięśnia macicy. Nie zaleca się podawania preparatu pacjentkom otrzymującym leki nasilające skurcze macicy. Preparatu nie należy stosować z lipidowymi środkami poślizgowymi.

Propess - dawkowanie

Dopochwowo: 1 wkładka. Ilość ta zazwyczaj wystarcza do uzyskania pełnego rozwarcia szyjki macicy; jeśli w ciągu 8-12 h nie dojdzie do pełnego rozwarcia, wkładkę należy usunąć, można ją zastąpić następną wkładką, którą należy usunąć najpóźniej po kolejnych 12 h (2 wkładki dopochwowe co 12 h stanowią maksymalną zalecaną dawkę).
Wkładkę należy umieścić głęboko w tylnym sklepieniu pochwy, używając niewielkiej ilości rozpuszczalnego w wodzie środka poślizgowego. Następnie należy obrócić ją o 90st., tak aby była umieszczona poprzecznie w tylnym sklepieniu pochwy.

Propess - uwagi

Po umieszczeniu wkładki w pochwie należy regularnie monitorować czynność skurczową macicy i stan płodu. W razie planowanego znieczulenia zewnątrzoponowego, uzasadnione jest usunięcie wkładki przed pęknięciem pęcherza płodowego. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Preparat należy przechowywać w temperaturze od -10st.C do -20st.C.


Podobne leki
Enzaprost F
Prepidil

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!