ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Prothromplex Total NF

Spis treści

Reklama

Prothromplex Total NF - skład

1 fiolka zawiera zespół osoczowych czynników krzepnięcia grupy protrombiny o aktywności 600 j.m. Zawiera: Czynnik IX, Czynnik II, Czynnik VII, Czynnik X oraz około 250 j.m. heparyny i 15-30 j.m. antytrombiny III jako stabilizatorów.

Reklama

Prothromplex Total NF - działanie

Koncentrat czynników krzepnięcia zespołu protrombiny ( II, VII, IX, X) otrzymywany przez frakcjonowanie puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku nosicielstwa HBsAg, przeciwciał anty-HCV, przeciwciał anty-HIV. W celu inaktywacji wirusów i zmniejszenia ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych zastosowano metodę inaktywacji cieplnej. Jednakże żadna technologia inaktywacji nie wyłącza całkowicie ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych. T0,5 podawanych czynników krzepnięcia wynosi: IX - 18-32 h, VII - 5 h, II - 58 h, X - 35 h. Wszystkie czynniki zespołu protrombiny występują w preparacie w podobnej liczbie j.m.

Reklama

Prothromplex Total NF - wskazania

Profilaktyka i leczenie krwawień występujących u chorych z nabytymi i wrodzonymi niedoborami czynników grupy protrombiny. Wrodzone - Hemofilia B (IX), hipoprkonwertynemia (VII)- w przypadku niemożności dostania koncentratów odpowiedniego czynnika. Nabyte - krwawienie lub konieczność natychmiastowego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego u chorych leczonych doustnymi antykoagulantami, u chorych z marskością wątroby, u chorych z niedoborem witaminy K - żółtaczka cholestatyczna, zespoły złego wchłaniania, przewlekła antybiotykoterapia, długotrwałe żywienie pozajelitowe. Niektórzy zalecają podawanie kompleksu protrombiny chorym z inhibitorami czynnika VIII i IX. W tych przypadkach wskazana jest konsultacja doświadczonego w tym zakresie lekarza.

Reklama

Prothromplex Total NF - przeciwwskazania

Stany wzmożonej fibrynolizy i DIC. Chorzy z chorobami stanowiącymi ryzyko choroby zatorowo-zakrzepowej (zawał serca) mogą otrzymywać ten preparat tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Niedobór antytrombiny III. Nadwrażliwość na heparynę.

Reklama

Prothromplex Total NF - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania koncentratów ludzkiego zespołu protrombiny u kobiet w ciąży i w czasie laktacji nie zostało ustalone. Badania na zwierzętach nie pozwalają na ocenę wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój w okresie noworodkowym. Dlatego też preparat powinien być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie laktacji wyłącznie w przypadku wyraźnych wskazań.

Reklama

Prothromplex Total NF - efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości od zaczerwienienia skóry, dreszczy, gorączki, nudności, bólu głowy do bardzo rzadko występującego wstrząsu anafilaktycznego. U chorych z grupy ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej może spowodować powikłania zakrzepowe i zatorowe. Kompleksu protrombiny nie powinno się stosować u pacjentów z chorobami wątroby, w przypadku podejrzenia niedoboru antytrombiny III (w takich przypadkach podanie kompleksu protrombiny może prowadzić do powikłań zakrzepowych lub zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - DIC).

Reklama

Prothromplex Total NF - dawkowanie

Leczenie zawsze dostosowuje się do konkretnej sytuacji klinicznej, kierując się surowiczymi stężeniami czynników i istniejącymi już zaburzeniami krzepnięcia. Podanie 1 j.m. czynnika IX/kg m.c. powoduje wzrost jego stężenia w surowicy rzędu 0,8-1%. Celem odpowiedniego zaplanowania leczenia oraz przygotowania preparatu do wlewu, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta. Terapię monitoruje się najczęściej oznaczając wskaźnik protrombinowy. Jest to również najczęstszy parametr brany pod uwagę przy indywidualnym ustalaniu dawki. W celu uzupełnienia niedoboru wątrobowych czynników krzepnięcia podaje się najczęściej 20-40 j.m /kg m.c. raz dziennie.

Prothromplex Total NF - uwagi


Podobne leki
Feiba Tim 4 Immuno
Immunate™ Stim Plus
NovoSeven
Beriplex P/N

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!