Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Pulneo

Spis treści

Reklama

Pulneo - skład

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu; syrop zawiera: parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, sacharozę. 1 ml syropu o smaku coli zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu; syrop zawiera sacharozę. 1 ml kropli doustnych (25 kropli) zawiera 25 mg chlorowodorku fenspirydu; krople zawierają sacharozę.

Reklama

Pulneo - działanie

Lek o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym oskrzela. Właściwości te są najprawdopodobniej wynikiem działania kilku współistniejących mechanizmów: działanie antagonistyczne na receptory histaminowe H1 oraz działanie spazmolityczne typu papawerynowego (lub muskulotropowego); działanie przeciwzapalne, mogące wynikać ze zmniejszonego wydzielania mediatorów procesów zapalnych (cytokin, TNFα, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników). Po podaniu doustnym fenspiryd osiąga maksymalne stężenie w surowicy średnio w ciągu 2,3 ± 2,5 h. T0,5 wynosi ok. 12 h. Wydalany jest głównie przez nerki.

Reklama

Pulneo - wskazania

Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Terapia lekiem nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Reklama

Pulneo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Reklama

Pulneo - ostrzeżenia

Terapia fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami. Syropy i krople doustne zawierają sacharozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; ponadto zawartość sacharozy (3 g/5 ml w syropach oraz 786 mg/ml w kroplach) należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Reklama

Pulneo - ciąża

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Pulneo - efekty uboczne

Rzadko: przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień trwały), senność, zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu.

Pulneo - interakcje

Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami. Jednak ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO, alkoholem.

Pulneo - dawkowanie

Doustnie. Syropy. Dorośli: 45-90 ml na dobę. Dzieci powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc. na dobę, tj.: dzieci o mc. poniżej 10 kg: 10-20 ml syropu na dobę; dzieci o mc. powyżej 10 kg: 30-60 ml syropu na dobę. Krople. Dorośli: 30-60 kropli 3 razy na dobę. Dzieci powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc. na dobę, tj.: dzieci o mc. poniżej 10 kg: 10-20 kropli 2 razy na dobę; dzieci o mc. powyżej 10 kg: 20-40 kropli 3 razy na dobę.

Pulneo - uwagi

Produkt może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Eurespal
Xolair
Elofen
Fenspogal

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!