Pulneo

Reklama

Działanie

Lek o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym oskrzela. Właściwości te są najprawdopodobniej wynikiem działania kilku współistniejących mechanizmów: działanie antagonistyczne na receptory histaminowe H1 oraz działanie spazmolityczne typu papawerynowego (lub muskulotropowego); działanie przeciwzapalne, mogące wynikać ze zmniejszonego wydzielania mediatorów procesów zapalnych (cytokin, TNFα, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników). Po podaniu doustnym fenspiryd osiąga maksymalne stężenie w surowicy średnio w ciągu 2,3 ± 2,5 h. T0,5 wynosi ok. 12 h. Wydalany jest głównie przez nerki.

Wskazania

Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Terapia lekiem nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

Terapia fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami. Syropy i krople doustne zawierają sacharozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; ponadto zawartość sacharozy (3 g/5 ml w syropach oraz 786 mg/ml w kroplach) należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień trwały), senność, zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu.

Interakcje

Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami. Jednak ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO, alkoholem.

Dawkowanie

Doustnie. Syropy. Dorośli: 45-90 ml na dobę. Dzieci powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc. na dobę, tj.: dzieci o mc. poniżej 10 kg: 10-20 ml syropu na dobę; dzieci o mc. powyżej 10 kg: 30-60 ml syropu na dobę. Krople. Dorośli: 30-60 kropli 3 razy na dobę. Dzieci powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc. na dobę, tj.: dzieci o mc. poniżej 10 kg: 10-20 kropli 2 razy na dobę; dzieci o mc. powyżej 10 kg: 20-40 kropli 3 razy na dobę.

Reklama

Uwagi

Produkt może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex