Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Pyrantelum Polpharma

Spis treści

Reklama

Pyrantelum Polpharma - skład

1 tabl. zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu.

Reklama

Pyrantelum Polpharma - działanie

Lek przeciwpasożytniczy, działający na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego. Poraża mięśnie pasożytów poprzez aktywację receptorów nikotynowych. Hamuje także esterazę cholinową. Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pasożytów prowadzi do ich porażenia, co ułatwia usuwanie z przewodu pokarmowego bez dodatkowego stosowania środków przeczyszczających. Preparat działa zarówno na postacie dojrzałe pasożytów jak i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju; nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. Lek działa na następujące robaki obłe: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma doudenaleNecator americanus, Trichostrongylus orientalis i Trichostrongylus colubriformis. Preparat bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie w osoczu, po doustnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg/kg mc., wynosi 0,05 - 0,13 μg/ml w ciągu 1-3 h. Minimalna ilość preparatu wchłonięta z przewodu pokarmowego jest częściowo metabolizowana w wątrobie do N-metylo-1,3-propanediaminy. Ponad 50% doustnej dawki leku wydala się w stanie niezmienionym z kałem i mniej niż 15% z moczem w postaci niezmienionej lub metabolitu N-metylo-1,3-propanediaminy.

Reklama

Pyrantelum Polpharma - wskazania

Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides. Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis. Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

Reklama

Pyrantelum Polpharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Pyrantelum Polpharma - ostrzeżenia

Preparat należy stosować ostrożnie - wymagany szczególny nadzór medyczny, u pacjentów: z niewydolnością wątroby, ponieważ może się zwiększyć stężenie AspAT podczas leczenia; niedożywionych lub z niedokrwistością.

Reklama

Pyrantelum Polpharma - ciąża

Ze względu na brak kontrolowanych badań nad zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży, lek powinien być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią

Reklama

Pyrantelum Polpharma - efekty uboczne

Rzadko: bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia, przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka, osłabienie. Częstość nieznana: omamy z dezorientacją, parestezje, zaburzenia słuchu, parcie na stolec, gorączka.

Pyrantelum Polpharma - interakcje

Preparatu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną. Leki te działają antagonistycznie. Lek może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

Pyrantelum Polpharma - dawkowanie

Doustnie. W zakażeniach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus. Dorośli o mc. > 75 kg: 4 tabl. (1000 mg). Dorośli o mc. nie przekraczającej 75 kg i młodzież > 12 lat: 3 tabl. (750 mg). Dzieci 6-12 lat: 2 tabl. (500 mg). Dzieci 2-6 lat: 1 tabl. (250 mg). W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo. W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus: zaleca się 20 mg/kg mc. przez 2 dni. Sposób podania: stosować w czasie lub po posiłku popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

Pyrantelum Polpharma - uwagi

W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po kuracji preparatem należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne, po 14 dniach po podaniu leku.


Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!