ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Regrace

Spis treści

Reklama

Regrace - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu (w postaci chlorowodorku).

Reklama

Regrace - działanie

Chinapryl jest przekształcany w czynny metabolit - chinaprylat - długo działający inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy). Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu oraz zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po 2-4 h od przyjęcia pojedynczej dawki. Dostępność chinaprylatu stanowi 30-40% podanej doustnej dawki chinaprylu. Cmax jest osiągane po ok. 2 h (pokarm nie wpływa na wchłanianie chinaprylu). Lek w ok. 97% wiąże się z białkami osocza. T0,5 chinaprylatu wynosi 3 h. Stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 2-3 dniach leczenia. Chinaprylat jest głównie wydalany postaci niezmienionej przez nerki. U pacjentów z niewydolnością nerek T0,5 chinaprylatu jest wydłużony a stężenie zwiększone. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stężenie chinaprylatu jest zmniejszone z uwagi na zahamowanie hydrolizy chinaprylu.

Reklama

Regrace - wskazania

Nadciśnienie tętnicze samoistne. Niewyrównana niewydolność serca.

Reklama

Regrace - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl, inne inhibitory ACE lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. II i III trymestr ciąży. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR <60 ml/min/1,73 m2).

Reklama

Regrace - ostrzeżenia

W trakcie leczenia należy kontrolować czynność nerek oraz wartość ciśnienia krwi. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron, ze względu na ryzyko wystąpienia znaczącego niedociśnienia (ściśle monitorować rozpoczynanie leczenia i dostosowywanie dawki) - dotyczy to pacjentów: z hipowolemią (w wyniku leczenia moczopędnego, dializ, ograniczenia ilości soli w diecie, biegunki lub wymiotów); z ciężkim nadciśnieniem tętniczym reninozależnym; z objawową niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez; z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym (z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki). Podobne zalecenia powinny być zastosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których znaczne obniżenie ciśnienia krwi może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru naczyniowego mózgu. Ponieważ stosowanie leków moczopędnych może przyczynić się do występowania niedociśnienia, może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) zaprzestanie terapii lekami moczopędnymi. Jeżeli wystąpi niedociśnienie w trakcie leczenia chinaprylem, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach i w razie konieczności podać we wlewie dożylnym roztwór soli fizjologicznej. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania następnych dawek chinaprylu, które zwykle można podać bez trudności, gdy zwiększy się ciśnienie tętnicze, po zwiększeniu objętości płynów. Należy również zachować ostrożność u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie, gdyż chinapryl może blokować wytwarzanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny; jeżeli pojawi się niedociśnienie i zajdzie podejrzenie, że jest to spowodowane powyższym mechanizmem, można je skorygować uzupełniając objętości płynów. Chinapryl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub utrudnionym odpływem z lewej komory serca, np. zwężeniem zastawki aortalnej oraz kardiomiopatią przerostową. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min), w trakcie leczenia chinaprylem należy monitorować stężenie potasu i kreatyniny. U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki, leczonych inhibitorem ACE obserwowano zwiększenie stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy (zmiany te były na ogół przemijające po odstawieniu leku); dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania chinaprylu u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę - nie zaleca się stosowania chinaprylu u tych pacjentów. Szczególną ostrożność zachować u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid lub u pacjentów, u których współistnieją te czynniki, w szczególności współistnienia upośledzenia czynności nerek - monitorować pacjenta pod katem występowania zakażenia i okresowo kontrolować liczbę białych krwinek. U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle monitorować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE. Zachować ostrożność u pacjentów ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii: z niewydolnością nerek, cukrzycą, a także u osób przyjmujących sole potasu, diuretyki oszczędzające potas i inne substancje zwiększające stężenie potasu we krwi - w przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania chinaprylu i litu. U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznych - należy rozważyć zastosowanie leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy lub błon dializacyjnych innego rodzaju. U pacjentów wymagających leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych lub poddawanych zabiegowi LDL-aferezy z użyciem siarczanu dekstranu zaleca się czasowe przerwanie podawania inhibitorów ACE, ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. U pacjentów, u których wystąpi obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, błon śluzowych, głośni i lub krtani, lek należy natychmiast odstawić, wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów obrzęku (obserwowano przypadki śmiertelne w wyniku obrzęku naczynioruchowego związanego z obrzękiem krtani lub języka). Obrzęk naczynioruchowy jelit powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Bardziej narażeni na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego są pacjenci rasy czarnej. U pacjentów rasy czarnej chinapryl może być mniej skuteczny. W przypadku wystąpienia żółtaczki lub znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie chinaprylu i zastosować odpowiednie leczenie. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić kaszel indukowany przez inhibitory ACE. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) - w związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Nie zaleca się stosowania chinaprylu u dzieci i młodzieży < 18 lat.

Reklama

Regrace - ciąża

Stosowanie chinaprylu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane (istnieje ryzyko działania teratogennego). Stosowanie w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Chinapryl stosowany w II i III trymestrze ciąży działa toksycznie na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) - w przypadku, gdy ekspozycja na lek miała miejsce od II trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania usg czaszki i nerek płodu; dzieci, których matki przyjmowały lek podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji w kierunku niedociśnienia. Stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią jest bardzo małe. Mimo że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (kilka pierwszych tygodni życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo-naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie chinaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Reklama

Regrace - efekty uboczne

Często: zawroty głowy, ból głowy, niedociśnienie tętnicze, kaszel, zakażenia górnych dróg oddechowych, duszność, zapalenie gardła, zapalenie zatok, nudności, wymioty, biegunka, hiperkaliemia, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: neutropenia, zaburzenia snu, nerwowość, parestezje, omdlenia, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, tachykardia, dławica piersiowa, zatrzymanie akcji serca, zawał mięśnia sercowego, rozszerzenie naczyń krwionośnych, niedociśnienie ortostatyczne, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie żołądka, zapalenie języka, niedrożność jelita, wykwity, świąd, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, wysypka, zakażenia układu moczowego, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, niewydolność wątroby, gorączka, reakcje rzekomoanafilaktyczne. Rzadko: agranulocytoza, zaburzenia w składzie krwinek białych, depresja, splątanie, ospałość, neuropatia, wylew krwi do mózgu, przemijające ataki niedokrwienne, niedowidzenie, zaburzenia widzenia, szumy uszne, skurcz oskrzeli, nasilenie astmy oskrzelowej, nieżyt nosa, kwasochłonne zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zaburzenia smaku, zaparcia, zapalenie trzustki, łysienie, wrażliwość na światło, pęcherzyca, wysypka łuszczycopodobna, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, ból stawów, ból mięśni, ból pleców, zaburzenia czynności nerek, impotencja, zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna. Sporadycznie: niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia. Częstość nieznana: zaburzenia równowagi, obrzęk naczynioruchowy jelit, obrzęk. Ponadto obserwowano: przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny oraz mocznika we krwi (zwłaszcza u pacjentów jednocześnie otrzymujących leki moczopędne), zmniejszenie liczby płytek krwi oraz białych krwinek, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny we krwi, przypadki niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH. Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach agranulocytozy, a także zespołu, na który składały się: gorączka, zapalenie błon surowiczych, ból mięśni, ból stawów, zapalenie stawów, dodatnie miano ANA, wzrost ESR, eozynofilia i leukocytoza. W przypadku stosowania innych inhibitorów ACE obserwowano ginekomastię i zapalenie naczyń oraz niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu - nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są specyficzne dla tej grupy leków.

Regrace - interakcje

Preparat zawiera magnez, który tworzy kompleks chelatowy z tetracyklinami, zmniejszając ich wchłanianie - należy unikać takiego połączenia. Stosowanie chinaprylu w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (m.in. spironolakton, triamteren, amiloryd), preparatami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas oraz lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (m.in. heparyna) zwiększa ryzyko hiperkaliemii - jeśli jednoczesne stosowanie jest wskazane z powodu występującej hipokaliemii, należy kontrolować stężenie potasu we krwi. Stosowanie z lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko niedociśnienia - ryzyko wystąpienia hipotonii można zmniejszyć poprzez przerwanie leczenia lekami moczopędnymi, zwiększenie objętości płynów lub zwiększenie podaży soli przed rozpoczęciem leczenia oraz przez zastosowanie małych, stopniowo zwiększanych dawek chinaprylu. Ponadto działanie hipotensyjne chinaprylu nasilają: inne leki przeciwnadciśnieniowe, pewne leki znieczulające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne. W przypadku stosowania z alkoholem, barbituranami lub narkotykami może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego. Chinapryl może zwiększać stężenie litu we krwi, nasilając jego toksyczność - jednoczesne stosowanie nie jest zalecane; jeżeli jest konieczne należy kontrolować stężenie litu we krwi; równoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksyczności litu i nasilać toksyczność litu już nasiloną przez inhibitory ACE. Stosowanie chinaprylu z NLPZ może osłabiać hipotensyjne działanie inhibitora ACE, ponadto zwiększa się ryzyko hiperkaliemii oraz niewydolności nerek - należy zachować ostrożność (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, odwodnionych, z zaburzeniami czynności nerek). Sympatykomimetyki mogą osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insulinia, doustne leki hipoglikemizujące) może nasilać działanie hipoglikemizujące z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, szczególnie podczas pierwszych tygodni leczenia oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Stosowanie z trimetoprymem może powodować ciężką hiperkaliemię. Stosowanie z allopurynolem, cytostatykami, lekami immunosupresyjnymi, kortykosteroidami układowymi lub prokainamidem zwiększa ryzyko leukopenii. Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają dostępność biologiczną inhibitorów ACE. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu renina-angiotensyna-aldosteron w monoterapii.

Regrace - dawkowanie

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć, gdy aktualnie stosowana nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego w ciągu 3-4 tyg. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 20-40 mg na dobę. Chinapryl należy podawać w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych. Dla większości pacjentów odpowiednia jest pojedyncza dawka. Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi: gdy jest to możliwe, należy odstawić leki moczopędne na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia chinaprylem. Jeżeli nie można odstawić leków moczopędnych, leczenie chinaprylem należy rozpocząć od dawki 2,5 mg. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy krwi. Dawkę podtrzymującą należy dostosować w zależności od uzyskanego ciśnienia. W razie konieczności można ponownie rozpocząć stosowanie leków moczopędnych. Niewyrównana niewydolność serca. W stosownych przypadkach chinapryl należy stosować jako uzupełnienie leczenia lub w skojarzeniu z lekiem moczopędnym i (lub) naparstnicą. Leczenie można rozpocząć w warunkach ambulatoryjnych. Jednak u pacjentów z ciężką lub niestabilną niewydolnością serca, zaburzeniem czynności nerek, zmniejszeniem objętości krwi krążącej, niedoborem sodu we krwi lub ze skurczowym ciśnieniem krwi < 90 mmg Hg leczenie należy rozpoczynać w szpitalu. Dotyczy to również leczenia skojarzonego z innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne oraz dużymi dawkami diuretyków pętlowych (> 80 mg furosemidu), oraz u pacjentów w wieku ≥ 70 lat. Pacjentów należy starannie obserwować w trakcie pierwszych 2 tyg. leczenia oraz zawsze, gdy zmieniana jest dawka chinaprylu lub leku moczopędnego. Początkowo podaje się dawkę 2,5 mg, po czym pacjenta należy starannie obserwować pod kątem możliwości wystąpienia objawowego niedociśnienia. Dawkę chinaprylu można stopniowo zwiększać do 40 mg na dobę podawanych w 2 dawkach podzielonych. Odpowiednia kontrola objawów u pacjentów zazwyczaj osiągana jest przy dawkach 10-20 mg na dobę podawanych w 2 dawkach podzielonych. Pacjenci z niewydolnością serca o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, stabilni hemodynamicznie przez okres co najmniej miesiąca otrzymujący dawkę dobową 20 mg podawaną w 2 dawkach podzielonych, mogą również otrzymywać lek raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę początkową chinaprylu należy zmniejszyć zależnie od klirensu kreatyniny: > 60 ml/min - 10 mg/dobę; 30-60 ml/min - 5 mg/dobę; 10-30 ml/min - 2,5 mg/dobę. Obecnie nie ma dostępnych danych na temat pacjentów z klirensem kreatyniny < 10 ml/min, w tym pacjentów dializowanych. Dializa nie ma widocznego wpływu na wydalanie chinaprylatu. W przypadku braku uzyskania wystarczającej odpowiedzi na leczenie w ciągu 3 mies. należy rozważyć zmianę dawki. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpocząć leczenie od dawki 5 mg raz na dobę.
Obecność pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie chinaprylu. Tabletki należy połykać popijając całą szklanką wody.

Regrace - uwagi

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia.


Podobne leki
Accupro
Captopril
Enarenal
Gopten

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!